۱۴۰۱ شنبه ۵ آذر
تاریخچه و مقدمه
 

اعتباربخشی برنامه دوره پزشکی عمومی:

به دنبال پیاده سازی طرح تحول آموزش که یکی از بسته های اصلی آن توجه بیش از پیش به مقوله اعتباربخشی دورههای آموزشی است و با گذشت بیش از ده سال از انتشار اولین ویرایش استانداردهای ملی دوره پزشکی عمومی، و کسب تجربیات کشوری و دانشگاهی در زمینه پیاده سازی استانداردهای ملی و انجام خودارزیابی، ضرورت بازنگری در متن این استانداردها بیش از پیش احساس میشود. دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی درکنار بازنگری سایر ابعاد دوره پزشکی عمومی از جمله تدوین استانداردهای کالبدی و بازنگری برنامه درسی ملی دوره پزشکی عمومی، بازنگری استانداردهای ملی را در دستور کار خود قرار داد.

به این منظور دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به فراهم کردن مقدمات این امر اقدام نمود. در گام نخست متن اولیه استانداردهای ملی توسط جمعی از کارشناسان آموزش پزشکی و نیز برخی از اعضای هیأت ممتحنه و ارزشیابی دوره پزشکی عمومی در قالب یک کارگاه دو روزه و بر اساس مقایسه استانداردهای ملی پایه دوره پزشکی عمومی (مصوب 1385 ) با استانداردهای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی(ویرایش 2015 ) تدوین گردید. پس از آن در یک نشست یک روزه، اعضای هیأت های ممتحنه و ارزشیابی آموزش پزشکی و پزشکی عمومی با نقد متن اولیه متن پیش نویس حاضر را تهیه نمودند. به دنبال نظرخواهی گسترده از کلیه دانشگاه های علوم پزشکی تربیت کننده دانشجوی پزشکی و جمعی ازصاحب نظران، نشست نهایی سازی این سند در 24 فروردین ماه 1396 برگزار و با شرکت بیش از 150 نفر از دست اندرکاران دوره پزشکی عمومی اعم از روسای دانشکده های پزشکی، معاونان آموزشی و مدیران دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها، مدیران مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاهها، اعضای هیأت علمی و دانشجویان پزشکی وکارشناسان خبره آموزش پزشکی کشور، در جریان یک نشست یک روزه مورد بررسی و نهایی سازی قرار گرفت.

کمیته تخصصی و کمیته ارزیابی درونی اعتبار بخشی برنامه دوره پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم از سال1396 شروع به فعالیت نمود. همچنین در سال1399 ابلاغیه کلیه اعضا و مسئولین حوزه های اعتباربخشی برنامه و کمیته ارزیابی درونی مجددا به روز رسانی گردید. درحال حاضر بصورت روتین هر هفته دوجلسه در دفتر ریاست دانشکده پزشکی در راستای ارزیابی درونی اعتباربخشی برنامه دوره پزشکی عمومی برگزار می گردد.

اعتباربخشی برنامه دوره پزشکی عمومی یکی از انواع اعتباربخشی می‌باشد که ابعاد مختلف عملکرد این مراکز را در 9 حیطه متناسب با ارائه آموزش بالینی در سطوح مختلف از طریق انطباق آن با استانداردهای تعریف شده موجود، توسط کارشناسان خبره مورد بررسی قرار می‌دهد.

عناوین حیطه ها شامل :

حوزه 1: رسالت و اهداف

حوزه 2: برنامه آموزشی

حوزه 3: ارزیابی دانشجو

حوزه 4: دانشجویان

حوزه 5: هیأت علمی

حوزه 6: منابع آموزشی

حوزه 7: ارزشیابی دوره

حوزه 8: مدیریت عالی و اجرایی

حوزه 9: بازنگری مستمر

اعضای کمیته اعتبار بخشی:

جناب آقای دکتر محمد رحمانیان(رئیس دانشگاه-عضو کمیته)/جناب آقای دکتر رعیت دوست (معاون آموزشی دانشگاه- عضو کمیته)/سرکارخانم دکتر حق بین (رئیس دانشکده و مسئول کمیته اعتباربخشی برنامه دوره پزشکی عمومی)/سرکار خانم دکتر نجفی پور (مدیر مرکز مطالعات و توسعه- عضو کمیته و مسئول اعتباربخشی حوزه7)/ سرکارخانم دکتر متین(معاون آموزش بالینی/معاون پزشکی عمومی و عضوکمیته اعتباربخشی )/سرکارخانم دکترآتش پور (معاون آموزش علوم پایه و عضوکمیته اعتباربخشی ) /سرکارخانم دکتر عبیری (مسئول EDO دانشکده پزشکی /مسئول حوزه2و عضوکمیته اعتباربخشی )/سرکارخانم دکتر پورمختاری (معاون آموزش بیمارستان پیمانیه و عضوکمیته اعتباربخشی )/سرکارخانم دکتر لیلی مصلی نژاد(مدیرمرکز آموزش مجازی و مسئول حوزه3-عضو کمیته اعتباربخشی)/ جناب آقای دکتر چگین(مسئول EDO بیمارستان پیمانیه و عضوکمیته اعتباربخشی )/ سرکارخانم دکتر سفیدفرد(مسئول EDOبیمارستان مطهری و عضوکمیته اعتباربخشی )-سرکارخانم دکتر معمار( معاون آموزش بیمارستان مطهری و عضوکمیته اعتباربخشی )/جناب آقای دکترموسوی فرد(دبیرمرکز امور هیات علمی و مسئول حوزه5- عضو کمیته اعتباربخشی)

مسئول : سرکارخانم دکتر مرضیه حق بین

دبیر مربوطه: سرکارخانم عاطفه کرم زاده

 اقدامات و اهم فعالیت های کمیته:

در این راستا پس از تشکیل جلسات توجیهی متعدد درسال1397 و1398 با واحدهای مختلف دانشکده/دانشگاه، درجلسات ارزیابی درونی اقدام به خود ارزیابی و شناسایی نقاط ضعف و قوت نمودند. سپس همزمان ارایه راهکار و اصلاح فرایندها انجام شد. با توجه به اینکه در 13الی15مهرماه1398 ارزیابی بیرونی از طرف وزارتخانه انجام شد،باتوجه به نتیجه اعلام شده درسال1399، دانشکده پزشکی به منظور شفاف نمودن استانداردها و قابل بررسی بودن توسط ذینفعان اقدام به تعیین مسئول هر حوزه و صدور ابلاغ و تشکیل کمیته و زیرساخت های متعدد درراستای اصلاح چارت تشکیلاتی و فرایندهای آموزشی نمود بطوریکه جلسات متعدد. حداقل دوبار در هفته باحضور مسئولین آموزشی دانشکده و معاوت آموزشی و برخی جلسات باحضور مستقیم ریاست دانشگاه برگزار می گردد.

 
تاریخ :
1400/04/09
تعداد بازدید:
397
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal