۱۴۰۱ شنبه ۵ آذر
مقدمه و تاریخچه
 

اعتباربخشی آموزش مداوم :

پس از استقرار آموزش مداوم جامعه پزشکی در کشور از سال 1375 ارتقاء کیفیت هدف آموزش مداوم قرار گرفت در این راستا اداره کل آموزش مداوم اقدام به تدوین استانداردهای آموزش مداوم جامعه پزشکی نمود. بدین ترتیب حداقل سطح قابل قبول کیفیت در کشور تعریف شد. استاندارد سازی آموزش مداوم یک پدیده نو و مترقی در جهان بشمار میرود. تدوین استانداردهای آموزش مداوم و نظام اعتبار بخشی در ایران بار دیگرمؤید نظر نماینده سازمان بهداشت جهانی است که ایران را بعنوان الگو در کشورهای مدیترانه شرقی معرفی کرده است  طبق بند 3-4  هفدهمین جلسه شورایعالی آموزش مداوم وظیفه تدوین نظام اعتبار بخشی آموزش مداوم بعهده اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی قرار داده شدتا بر اساس استانداردهای مصوب و مورد تائید آن شورا دستورالعمل اجرایی اعتباربخشی آموزش مداوم تدوین شود.

مجموعا" 30 استاندارد مورد قبول وبه تصویب رسید،استانداردهابه دو دسته ضروری و غیر ضروری تقسیم شده اند .استانداردهای ضروری بدین معنااست که عدم رعایت حتی در یک مورد منجر به رد صلاحیت می شود. استانداردهای غیر ضروری، مواردی هستند که بهتر است رعایت شوند.برای هر استاندارد چهار سطح از یک الی چهار تعریف شده است که سطح چهار بهترین می باشد.

مسئول : جناب آقای دکتر علی دهقانی

دبیر مربوطه: سرکارخانم فاطمه ممتاز

 
تاریخ :
1400/04/09
تعداد بازدید:
375
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal