۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۶ فروردين
کارگاههای برگزار شده جهت اساتید علوم پایه و بالینی
 
 

کارگاههای برگزار شده جهت اساتید علوم پایه و بالینی در سال 97

تاریخ

نام کارگاه

مدرس

تعداد شرکت کننده

23/3/97

اعتباربخشی ضرورت ارزیابی برنامه دوره پزشکی عمومی

خانم دکتر نجفی پور- خانم دکتر عبیری

20

24/2/97

اولین دوره مقدماتی آشنایی با مفاهیم آموزش پزشکی (جلسه اول)

خانم دکتر نجفی پور- خانم دکتر مصلی نژاد

11

30/2/97

اولین دوره مقدماتی آشنایی با مفاهیم آموزش پزشکی (جلسه دوم)

خانم دکتر نجفی پور- خانم دکتر مصلی نژاد

7

31/2/97

اولین دوره مقدماتی آشنایی با مفاهیم آموزش پزشکی (جلسه سوم)

خانم دکتر نجفی پور- خانم دکتر مصلی نژاد-آقای دکتر علی دهقانی

7

6/3/97

اولین دوره مقدماتی آشنایی با مفاهیم آموزش پزشکی (جلسه چهارم)

خانم دکتر نجفی پور- خانم دکتر مصلی نژاد

7

7/3/97

اولین دوره مقدماتی آشنایی با مفاهیم آموزش پزشکی (جلسه پنجم)

خانم دکتر نجفی پور- خانم دکتر مصلی نژاد

7

21/8/97

آموزش آیین نامه ارتقاء

آقای دکتر مفضل آقای دکتر شجاعی-آقای دکتر عابدی

17

30/8/97

آموزش آیین نامه ارتقاء-دانش پژوهی و فرایندهای جشنواره شهید مطهری

خانم دکتر نجفی پور- خانم دکتر مصلی نژاد- آقای دکتر مفضل

16

13/9/97

آموزش سامانه نوید-آشنایی با سامانه LMS

خانم دکتر مصلی نژاد نژاد-خانم صباغی

17

9/10/97

معرفی ویژگی ابزارهای ارزیابی

خانم دکتر مصلی نژاد

12

10/10/97

معرفی روش DOPS و MINI-CEX

خانم دکتر نجفی پور

9

11/10/97

معرفی آزمون آسکی و لاگ بوک

خانم دکتر نجفی پور- خانم دکتر مصلی نژاد

6

25/10/97

آشنایی با چگونگی تعیین حد نصاب نمره

خانم دکتر نجفی پور

8

1/11/97

آشنایی مدیریت منابع و رفرنس نویسی با نرم افزار MENDELY)(جلسه اول)

آقای حامدی

19

16/11/97

آشنایی مدیریت منابع و رفرنس نویسی با نرم افزار MENDELY(جلسه دوم)

آقای حامدی

11

8/11/97

چگونه یادگیری ترکیبی را در واحدهای تخصصی خود پیاده کنم؟

خانم دکتر مصلی نژاد-آقای تفیضی

14

 
تاریخ :
1399/09/06
تعداد بازدید:
109
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal