۱۴۰۱ شنبه ۵ آذر
اعضاي كميته

اعضاي كميته  ارزيابي نظام آزمونها در سال 97

نام و نام خانوادگي

سمت

جناب آقاي دكتر روستازاده

 

معاون آموزشي

سركارخانم صديقه نجفي پور

مدير مركز مطالعات و توسعه و مسئول كميته ارزيابي نظام آزمون ها

جناب آقاي دكتر شريفي

 

مدير گروه بهداشت

جناب آقاي دكتر محمدحسين مدبر

 

مدير گروه معارف اسلامي

سركارخانم دكتر آتش پور

 

معاون آموزشي علوم پايه و مدير گروه فارماكولوژي

جناب آقاي دكتر ثامني

 

مدير گروه زبان

جناب آقاي دكتر جوشقاني

 

مدير گروه فيزيولوژي

جناب آقاي دكتر پوراحمدي

 

مدير گروه آناتومي

جناب آقاي دكتر كاظمي

 

مدير گروه ميكروب شناسي

جناب آقاي دكتر هاشمي طير

 

مدير گروه علوم آزمايشگاهي

جناب آقاي دكتر صلح جو

 

معاون پژوهشي و مدير گروه انگل شناسي

جناب آقاي دكتر كرامت اله رحمانيان

 

مدير گروه پزشكي اجتماعي

جناب آقاي دكتر رضا نژاد

 

عضو هيات علمي و دبير كميته منتخب

جناب آقاي تفويضي

 

مدرس گروه معارف

جناب آقاي دكتراسلامي اكبر

 

معاون آموزشي پرستاري و مدير گروه هوشبري

جناب آقاي مهندس حورنگ

مسئول امور آموزش علوم پايه

سركارخانم دكتر دهقان پور

مدير كل امور آموزش و تحصيلات تكميلي

سركارخانم كرم زاده جهرمي

دبير كميته ارزيابي نظام آزمون ها

 

تاریخ :
1397/10/24
تعداد بازدید:
1261
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal