۱۴۰۲ شنبه ۵ فروردين
اعضاي كميته

اعضاي كميته تحول در آموزش ( بسته اعتباربخشي موسسه اي) دانشگاه علوم پزشكي جهرم:

 

جناب آقاي دكتر محمد رحمانيان(رئيس دانشگاه-عضو كميته)

 

جناب آقاي دكتر روستازاده (معاون آموزشي دانشگاه- عضو كميته)

سركار خانم دكتر نجفي پور (مدير مركز مطالعات و توسعه- دبير بسته اعتباربخشي موسسه‌اي)

جناب آقاي دكتر مصلي نژاد (معاون توسعه-عضو كميته)

جناب آقاي دكتر صلح جو (معاون پژوهشي-عضو كميته)

جناب آقاي دكتر حجت (معاون دانشجويي فرهنگي-عضو كميته)

سركار خانم دكتر دهقانپور (رئيس اداره خدمات آموزشي-عضو كميته)

جناب آقاي دكتر شريفي (عضو هيات علمي و عضو كميته)

سركار خانم ممتاز (كارشناس معاون آموزشي و عضو كميته)

سركار خانم زاهدي نيا (كارشناس معاون پژوهشي و عضو كميته)

سركار خانم مريم صباغي (كارشناس مركز مطالعات و توسعه-عضو كميته)

سركار خانم حميده احسانيان ( كارشناس مركز مطالعات و توسعه-عضو كميته)

 

تاریخ :
1397/10/23
تعداد بازدید:
1407
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal