۱۴۰۱ شنبه ۵ آذر
اعضاي كميته

اعضاي كميته اعتباربخشي بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي جهرم:

جناب آقاي دكتر روستازاده (معاون آموزشي دانشگاه- مسئول كميته استاندارسازي فرايندهاي آموزشي )

سركار خانم دكتر نجفي پور (مدير مركز مطالعات و توسعه- كميته استاندارسازي فرايندهاي آموزشي )

جناب آقاي دكتر سپيدكار (عضو كميته)

سركار خانم دكتر حق بين (عضو كميته)

جناب آقاي دكتر شجاعي (عضو كميته)

سركار خانم دكترالبرزي (عضو كميته)

جناب آقاي دكتروحيد مقرب (عضو كميته)

جناب آقاي دكتر رحمانيان (عضو كميته)

جناب آقاي دكتر فخري نيا (عضو كميته)

جناب آقاي دكتر صنيع(عضو كميته)

جناب آقاي دكتر رعيت دوست(عضو كميته)

سركار خانم دكتر خاطره دهقاني (عضو كميته)

سركار خانم دكتر عبيري (عضو كميته)

جناب آقاي دكتر رحمانيان (عضو كميته)

جناب آقاي دكتر صنيع (عضو كميته)

سركار خانم حميده احسانيان ( كارشناس مركز مطالعات و توسعه آموزش)

 

 

 

تاریخ :
1397/10/23
تعداد بازدید:
1307
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal