۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
اعضاي كميته

اعضای کمیته آموزش پاسخگو دانشگاه در سال 98

 

آقای دکتر محمد رحمانیان

 

رئیس دانشگاه و عضو کمیته

آقای دکتر روستازاده

 

معاون آموزشی دانشگاه و عضو کمیته

آقای دکتر ارجمند

معاون بهداشتی و عضو کمیته

 

آقای دکتر بمانا

معاون درمان و عضو کمیته

 

آقای دکتر نادر شریفی

 

عضو هیات علمی و عضو کمیته

آقای دکتر محمدحسین مدبر

 

عضو هیات علمی و عضو کمیته

خانم دکتر شکوفه آتش پور

 

عضو هیات علمی و عضو کمیته

آقای دکتر محمد ثامنی

 

عضو هیات علمی و عضو کمیته

آقای دکتر دانش جوشقانی

 

عضو هیات علمی و عضو کمیته

آقای دکتر پوراحمدی

 

عضو هیات علمی و عضو کمیته

آقای کاظمی

 

عضو هیات علمی و عضو کمیته

آقای دکتر هاشمی طیر

 

عضو هیات علمی و عضو کمیته

آقای دکتر صلح جو

 

عضو هیات علمی و عضو کمیته

آقای دکتر کرامت اله رحمانیان

 

عضو هیات علمی و عضو کمیته

آقای دکتر رضانژاد

 

عضو هیات علمی و عضو کمیته

خانم دکتر عبیری

 

عضو هیات علمی و عضو کمیته

آقای منصور تفویضی درویشی

 

عضو کمیته

آقای دکتر اسلامی

 

عضو هیات علمی و عضو کمیته

خانم دکتر زاهدی

 

مدرس دانشگاه و عضو کمیته

خانم برقرار

 

مدرس دانشگاه و عضو کمیته

خانم احسانیان

 

کارشناس کمیته آموزش پاسخگو

 

تاریخ :
1398/11/30
تعداد بازدید:
1057
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal