۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۶ فروردين
سال 97

كارگاههاي توانمند سازي اساتيد بر اساس نتايج نياز سنجي ( سال 97)

رديف

عنوان

مدرس

تاريخ

 

1

 

      آشنايي با آئين نامه ارتقاء

دكتر شجاعي

دكتر مفضل

دكتر عابدي

خانم زارعي

آبانماه 97

 

2

      دانش پژوهي و مشاركت در جشنواره مطهري

دكتر نجفي پور

دكتر مصلي نژاد

آبانماه 97

 

3

-        ترينينگ روش هاي تدريس ( روش PBL)

-        ترنينگ روش هاي ارزيابي(Dops )

-        ترينينگ يادگيري تركيبي

دكتر نجفي پور

دكتر مصلي نژاد

آذر ماه 97

 

4

-        ترينينگ روش هاي تدريس (روش TBL)

-        ترنينگ روش هاي ارزيابي(Mini-cex )

-        ارزشيابي از فراگير طبق هرم ميلر

دكتر نجفي پور

 

آذر ماه 97

 

5

-        ترينينگ روش هاي تدريس

(Flipped Classroom)

-        ترينينگ روش هاي ارزيابي(آسكي )

-        تهيه سوالات استاندارد طبق نمودار Bloom

دكتر نجفي پور

 

آذر ماه 97

6

 

       مديريت منابع و رفرنس نويسي Mendeley  

آقاي حامدي

آذر ماه 97

 

7

        ترينينگ روش هاي تدريس ( سخنراني تعاملي)

        ترنينگ روش هاي ارزيابي ( لاگ بوك)

        ترينينگ روش هاي توليد محتوا

دكتر نجفي پور

دكترمصلي نژاد  

آذر ماه 97

 

8

        چگونه يك طرح توسعه اي بنويسيم؟

        (طرح هاي توسعه اي در آموزش)

دكتر نجفي پور

دكتر مصلي نژاد

دكتر دهقاني

دكتر رضا نژاد

دي ماه 97

 

9

        آشنايي با سايت هاي پژوهش در آموزش

دكتر نجفي پور

دكتر مصلي نژاد

خانم آزموده

دي ماه 97

 

10

        راند آموزشي

دكتر فخري نيا

آذر ماه 97 

 

11

 

گزارش صبحگاهي

 

دكتر مقرب

 

د ي ماه 97

 

12

 

        ژورنال كلاب

 

دكتر شجاعي

 

دي ماه 97

تاریخ :
1397/10/09
تعداد بازدید:
729
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal