۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
اعضاي كميته

اعضاي كميته مركز مهارتهاي باليني درسال1397

 

 

نام و نام خانوادگي

سمت

نام و نام خانوادگي

سمت

 

آقاي دكتر روستازاده

معاون آموزشي دانشگاه

آقاي دكتر رستگاريان

مدير گروه بيهوشي

 

خانم دكتر نجفي پور

مدير مركز مطالعات و توسعه

آقاي دكتر يزدچي

مدير گروه چشم

 

خانم دكترحق بين

رئيس دانشكده پزشكي

خانم دكتر البرزي

مدير گروه زنان

 

خانم دكتر متين

معاون آموزش باليني دانشكده پزشكي

آقاي دكتر مقرب

مدير گروه اطفال و معاون آموزشي بيمارستان مطهري

 

آقاي دكترسپيدكار

مديرگروه جراحي

آقاي دكتر شريفي

مدير گروه بهداشت

 

آقاي دكتر رعيت دوست

رياست بيمارستان پيمانيه و مديرگروه طب اورژانس

آقاي دكتر شكوهي

مسئول درس ENT

 

آقاي دكتر شهيدي

مسئول درس روانپزشكي

خانم دكتر طالب نيا

مسئول درس راديولوژي

 

آقاي دكتر شجاعي

مدير گروه داخلي و معاون آموزشي بيمارستان پيمانيه

خانم كرم زاده

مسئول مركز مهارتهاي باليني

تاریخ :
1397/07/24
تعداد بازدید:
930
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal