۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۱ خرداد
بسته توسعه و ارتقاء زير ساختهاي آموزش علوم پزشكي

بسته توسعه و ارتقاء زير ساختهاي آموزش علوم پزشكي

محور:

بستر سازي براي كمال و تعالي  (Excellence) رشته هاي علوم پزشكي به ويژه علوم نوين و بين رشته اي در شرايط پسا تحريم

اهداف:

ارتقاء توانمندي علمي و فني اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي در زمينه آخرين فناوري­هاي روز دنيا

راه اندازي آزمايشگاه هاي مرجع آموزشي در كلان منطقه هاي كشور

جهت دهي آموزش و پژوهش دوره هاي تحصيلات تكميلي در راستاي تربيت دانشجويان فناور و توليد محصولات مبتني بر دانش

شاخص هاي پايش:

تعداد دوره هاي برگزار شده براي ارتقاء توانمندي علمي و فني اعضاي هيئت علمي و دانشجويان

تحصيلات تكميلي در سطح ملي

تعداد اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي اعزام شده به خارج از كشور به منظور تحصيل آخرين فناوري­هاي روز دنيا

تعداد آزمايشگاه هاي مرجع آموزشي راه اندازي شده در كلان منطقه هاي كشور

تعداد ثبت اختراعات ملي يا پتنت هاي ثبت شده بين المللي حاصل از پايان نامه هاي دانشجوئي

نسبت اعضاي هيأت علمي و دانشجويان شركت كننده در دوره هاي ارتقاء توانمندي

محور:

نقشه راه بقا براي تقويت زيرساخت هاي تجهيزاتي گروههاي آموزشي دست اندركار تربيت دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (Ph.D)

اهداف:

ترميم بخشي از كاستي هاي موجود منابع و تجهيزات ناشي از توسعه كمي تحصيلات تكميلي در سال­هاي اخير

ايجاد انگيزه در گروههاي مسئول دوره هاي تحصيلات تكميلي از طريق اختصاص بودجه بر اساس عملكرد آموزشي

ارتقاء كيفيت آموزش عملي دوره هاي تحصيلات تكميلي

ارتقاء كيفيت پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي

افزايش كيفيت انتشارات علمي حاصل از دورههاي تحصلات تكميلي

شاخص هاي پايش:

ميزان بودجه تخصيص يافته به گروههاي مختلف براي تامين تجهيزات آزمايشگاهي

تعداد پايان نامه هاي ثبت شده در جهت توليد محصول يا پژوهش در مرز هاي دانش

بررسي كيفيت مقالات حاصل از پايان نامه هاي دانشجوئي) ضريب تاثير  (Impact Factor) مجله مربوطه و تعداد استنادات به مقاله( در بازه هاي زماني مختلف

محور:

طراحي و اجراي سيستم اطلاعات يكپارچه آموزش علوم پزشكي كشور

اهداف:

طراحي و راه اندازي پورتال هاي مورد نياز و ارتقاء پورتال هاي موجود معاونت آموزشي و دانشگاه/دانشكده هاي علوم پزشكي كشور

تهيه بانك جامع اطلاعاتي رشته ها و مقاطع داير در دانشگاه/دانشكده هاي علوم پزشكي

تهيه بانك جامع اطلاعاتي اعضاي هيات علمي دانشگاه/دانشكده هاي علوم پزشكي

تهيه بانك جامع اطلاعاتي امكانات، تجهيزات و فضاهاي آموزشي دانشگاه/دانشكده هاي علوم پزشكي

مكانيزه نمودن فرآيندهاي جاري تاسيس و ارزشيابي دوره اي رشته ها

شاخص هاي پايش:

تعداد پورتال هاي راه اندازي شده و يا ارتقاء يافته معاونت آموزشي و دانشگاه/ دانشكده هاي علوم پزشكي

تعداد بانك جامع اطلاعاتي رشته ها و مقاطع در دانشگا ههاي علوم پزشكي

تعداد بانك جامع اطلاعاتي اعضاي هيات علمي دانشگا ههاي علوم پزشكي

تعداد بانك جامع اطلاعاتي امكانات، تجهيزات و فضاهاي آموزشي دانشگا ههاي علوم پزشكي

تعداد فرآيندهاي مكانيزه تاسيس و ارزشيابي دوره اي رشته ها در دبيرخانه ها و دانشگاه ها

محور:

تقويت زير ساخت هاي تجهيزاتي بيمارستانهاي آموزشي و مراكز ارائه خدمات درگير در آموزش

اهداف:

ترميم بخشي از كاستي هاي موجود منابع و تجهيزات ناشي از توسعه كمي تحصيلات تكميلي در سالهاي اخير

ايجاد انگيزه در گروههاي مسئول دوره هاي پزشكي و دندانپزشكي عمومي، تخصصي و فوق تخصصي از طريق اختصاص بودجه بر اساس عملكرد آموزشي

ارتقاء كيفيت آموزش باليني دوره هاي پزشكي و دندانپزشكي عمومي، تخصصي و فوق تخصصي

شاخص هاي پايش:

ميزان بودجه تخصيص يافته به بيمارستان ها، كلينيك ها و مراكز آموزشي براي تامين تجهيزات مورد نياز

درصد انطباق تجهيزات و منابع موجود در بيمارستان ها، كلينيك ها و مراكز آموزشي با نيازهاي تجهيزاتي مورد نياز براي توسعه آموزش

تعداد استناد به مقالات منتشر شده در مجلات علمي معتبر

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/08/04
تعداد بازدید:
1938
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal