۱۴۰۲ سه شنبه ۸ فروردين
بسته اعتلاي اخلاق حرفه اي

بسته اعتلاي اخلاق حرفه اي

محور:

طراحي و اجراي مدل بومي برنامه درسي مبتني بر ارزش 5

اهداف:

هدف گذاري ارزشي در برنامه هاي آموزشي

تدوين محتواي ارزشي مستقيم و غير مستقيم براي برنامه هاي آموزشي

ادغام آموزش اخلاق حرفه اي و مباني ارزشي به شكل طولي )تم طولي( در كليه مراحل برنامه هاي آموزشي

استفاده از روش هاي آموزشي متناسب براي انتقال ارزش ها

ارزشيابي تكويني و نهايي توسعه اخلاقي و ارزشي فراگيران

شاخص هاي پايش :

نسبت/ تعداد موسساتي كه كميته برنامه ريزي درسي مبتني بر ارزش در آنها فعال است.

نسبت/ تعداد برنامه هاي درسي كه بر اساس مدل بومي برنامه درسي مبتني بر ارزش اصلاح شده اند.

محور:

طراحي و استقرار نظام ديده باني، نيازسنجي ، آسيب شناسي و ارتقاء ارزش ها و اخلاق حرفه­اي پزشكي در نظام آموزش عالي سلامت

اهداف:

طراحي ابزار و اجراي مطالعه پيمايشي ارزشها در ميان فراگيران6 دانشگاه هاي علوم پزشكي

ايجاد ساختار متناسب براي رصد و پايش وضعيت ارزشها و مباني اخلاقي در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي پزشكي

شاخص هاي پايش :

نسبت و تعداد دانشگاه ها و موسساتي كه ساختار مناسب را براي رصد و پايش ارزش هاي اخلاق حرفه اي ايجاد كرده اند.

تعداد/ نسبت موسسات آموزش عالي كه مطالعه پيمايشي ارزشها در ميان فراگيران را انجام داده اند.

محور:

تدوين و اجراي برنامه جامع مديريت كوريكولوم پنهان براي نهادينه سازي ارزش ها و اخلاق حرفه اي در موسسات آموزش عالي سلامت

اهداف:

طراحي ابزار سنجش وضعيت كوريكولوم پنهان

تدوين كدهاي اخلاق حرفه اي در حوزه هاي آموزش، پژوهش، درمان و امور اداري

استقرار نظام پايش رعايت استانداردهاي اخلاق حرفه اي در حوزه هاي آموزش، پژوهش، درمان و امور اداري

لحاظ نمودن شاخص رعايت استانداردهاي اخلاق حرفه اي در رتبه بندي و اعتباربخشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي علوم پزشكي

شاخص هاي پايش:

درصدي از دانشكده هاي علوم پزشكي كه در آنها ارزيابي كوريكولوم پنهان صورت گرفته است.

درصدي از دانشگاه هاي علوم پزشكي كه در آنها برنامه مديريت كوريكولوم پنهان اجرا شده است.

محور:

ترويج و توسعه زيرساخت هاي اخلاق حرفه اي در مراكز آموزش عالي نظام سلامت

اهداف:

حمايت از تاسيس و فعاليت هاي انجمن هاي علمي و دانشجويي مرتبط با اخلاق حرفه اي

شبكه سازي موسسات و متخصصين حوزه اخلاق حرفه اي

ارتقاء گفتمان بين رشته اي اخلاق پزشكي و حمايت از نظريه پردازي در اين حوزه

تقويت ارتباط هاي بين المللي به ويژه ارتباط با كشورهاي اسلامي و سازمان هاي بين المللي براي تبادل تجربيات

توسعه دوره هاي تكميلي براي اعضاي هيات علمي مانند فلوشيپ، پسادكترا و فرصت هاي مطالعاتي چندماهه در حوزه اخلاق حرفه اي

شاخص هاي پايش:

ميزان حمايت از فعاليت هاي نظريه پردازي اخلاق حرفه اي پزشكي

ميزان حضور متخصصان مربوطه در همايش هاي بين المللي، تبادل دانشجو و استاد، كسب كرسي اخلاق حرفه اي يونسكو، مركز همكاريهاي سازمان بهداشت جهاني در حوزه اخلاق

ميزان/ تعداد اسناد موجود در بانك اطلاعاتي

تعداد اعضاي شبكه اخلاق حرفه اي پزشكي

تعداد و ميزان فعاليت انجمن هاي علمي با هدف اعتلاي اخلاق حرفه اي

تعداد و ميزان فعاليت كانون هاي دانشجويي با هدف اعتلاي اخلاق حرفه اي

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/08/04
تعداد بازدید:
2268
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal