۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۰ آذر
بسته ارتقاء نظام ارزيابي و آزمو نهاي علوم پزشكي

بسته ارتقاء نظام ارزيابي و آزمو نهاي علوم پزشكي

محور:

ارتقاء آزمونهاي علوم پزشكي با بهره مندي از تجربيات بين المللي

اهداف:

استاندارد سازي سوالات آزمونها

استفاده از روشهاي جديد نمره سازي

ايجاد امكان سنجش خصوصيات غيرشناختي داوطلبان كه موثر بر كيفيت يادگيري و خدمات آينده

داوطلبان باشد.

آماده سازي داوطلبان براي موفقيت در آزمون هاي استاندارد

استفاده از بانك تست مؤسسات بين المللي سنجش

استفاده از تجربه هاي موجود جهاني براي ارتقاء مركز سنجش پزشكي

به كارگيري و بومي سازي تكنيك ها و شيوه هاي نوين سنجش و ارزيابي داوطلبان و فراگيران

شاخص پايش:

ميزان كاهش خطاهاي سوالات

ميزان افزايش درصد توانمندي هاي علمي

درصد قوانين و آئين نامه هاي اصلاح شده متناسب با تغييرات

تعداد روشهاي جديد پذيرش دانشجو

تعداد فعاليت در راستاي آزمون هاي بين المللي

ميزان افزايش سوالات بانك تست

تعداد سوالات مؤسسات بين المللي در بانك تست سنجش

محور:

ارتقاء مركز سنجش آموزش پزشكي به منظور بهبود فرآيند پذيرش، سنجش و ارزشيابي

اهداف:

ايجاد واحد آزمون سازي در مركز سنجش

ايجاد واحد آمار و انفورماتيك

آماده سازي فضاي فيزيكي مناسب

ارتقاء تجهيزات مركز سنجش

تقويت سرمايه انساني

شاخص پايش:

راه­اندازي واحد آزمون سازي مركز سنجش

راه­اندازي واحد آمار و انفورماتيك فعال

تعداد و نوع تجهيزات ارتقاء يافته مركز سنجش

تعداد دوره هاي بازآموزي و آموزشي ويژه توانمندسازي سرمايه انساني مركز سنجش

ميزان فضاي فيزيكي اختصاص يافته

محور:

تحول در نظام پذيرش دانشجويان علوم پزشكي با تاكيد بر مقاطع تحصيلات تكميلي

اهداف:

ايجاد علاقه در داوطلبان براي فراگيري مهارت ها

هدايت داوطلبان به فراگيري عميق و مبنايي علوم و كاهش استفاده از محفوظات در آزمونهاي پذيرش

استاندارد سازي سوالات آزمونها )كتبي و شفاهي(

ايجاد امكان استفاده از سوالات سنجش توانمندي تصميم گيري

ايجاد امكان سنجش خصوصيات غير شناختي داوطلبان كه موثر بر كيفيت يادگيري و خدمات آينده ايشان است.

ايجاد اهميت براي فعاليت در عرصه و ارائه خدمات در نظام سلامت

شاخص پايش:

درصد سوالات استاندارد و فاقد خطاي آزمونها

كاهش ميزان افت تحصيلي دانشجويان

درصد تغيير رشته پس از قبولي

درصد موفقيت داوطلبان پس از قبولي در مقطع تحصيلات تكميلي

نسبت توانمندي هاي باليني و قضاوتي پذيرفته شدگان آزمونها

تعداد قوانين و آئين نامه هاي اصلاح شده و متناسب با تغييرات

محور:

طراحي و پياده سازي نظام ارزيابي نهايي و تاييد صلاحيت حرفه اي دانش آموختگان علوم پزشكي در راستاي ارتقاء كيفيت آموزش پزشكي

اهداف:

تدوين دستورالعمل علمي و آيين نامه اجرايي آزمون صلاحيت پايان دوره

تدوين استانداردهاي لازم براي اعتباربخشي مراكز برگزار كننده آزمون فوق الذكر

كمك به برگزاري دوره هاي آموزش اساتيد و كارشناسان براي طراحي سوالات ارزيابي مهارت حرفه­اي و مديريت آزمون

ارزشيابي يك دوره اجراي آزمون بر اساس نظام فوق الذكر

شاخص پايش:

تعداد دستورالعمل ها و سند استانداردهاي ارسالي براي تصويب در شوراي عالي برنامه ريزي

گزارش ارزيابي اوليه مراكز متقاضي برگزاري آزمون

ميزان هزينه كرد اعتبارات در تجهيز مراكز واجد شرايط اوليه

تعداد دوره هاي برگزار شده آموزش اساتيد و كارشناسان در زمينه ارزيابي صلاحيت حرفه اي

ميزان تحقق برنامه ارزشيابي اجراي آزمون

 
 

اعضاي كميته  ارزيابي نظام آزمونها در سال 97

نام و نام خانوادگي

سمت

جناب آقاي دكتر روستازاده

 

معاون آموزشي

سركارخانم صديقه نجفي پور

مدير مركز مطالعات و توسعه و مسئول كميته ارزيابي نظام آزمون ها

جناب آقاي دكتر شريفي

 

مدير گروه بهداشت

جناب آقاي دكتر محمدحسين مدبر

 

مدير گروه معارف اسلامي

سركارخانم دكتر آتش پور

 

معاون آموزشي علوم پايه و مدير گروه فارماكولوژي

جناب آقاي دكتر ثامني

 

مدير گروه زبان

جناب آقاي دكتر جوشقاني

 

مدير گروه فيزيولوژي

جناب آقاي دكتر پوراحمدي

 

مدير گروه آناتومي

جناب آقاي دكتر كاظمي

 

مدير گروه ميكروب شناسي

جناب آقاي دكتر هاشمي طير

 

مدير گروه علوم آزمايشگاهي

جناب آقاي دكتر صلح جو

 

معاون پژوهشي و مدير گروه انگل شناسي

جناب آقاي دكتر كرامت اله رحمانيان

 

مدير گروه پزشكي اجتماعي

جناب آقاي دكتر رضا نژاد

 

عضو هيات علمي و دبير كميته منتخب

جناب آقاي تفويضي

 

مدرس گروه معارف

جناب آقاي دكتراسلامي اكبر

 

معاون آموزشي پرستاري و مدير گروه هوشبري

جناب آقاي مهندس حورنگ

مسئول امور آموزش علوم پايه

سركارخانم دكتر دهقان پور

مدير كل امور آموزش و تحصيلات تكميلي

سركارخانم كرم زاده جهرمي

دبير كميته ارزيابي نظام آزمون ها

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1397/07/17
تعداد بازدید:
1974
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal