۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۰ آذر
برنامه پايش بسته هاي تحولي
برنامه پايش بسته هاي تحولي
 
محور:
طراحي و پياده سازي مدل جامع و ادغام يافته و سامانه ارزيابي و نظارت بر فعاليت دانشگا هها در راستاي تحقق سياست هاي دوازدهگانه برنامه
 
اهداف: 
   تقويت روحيه مأموريت گرايي در دانشگا ههاي علوم پزشكي كشور
    همسوسازي ظرفيت هاي دانشگاه ها و قطب هاي دانشگاهي در جهت اهداف كلان آموزش پزشكي كشور
   ارائه بازخوردهاي بههنگام جهت ارتقاء عملكرد دانشگاه ها
    ايجاد بانك داده متمركز از مجموعه رخدادهاي منتهي به آموزش در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور و اتصال آن به بانك داده هاي موجود در زير مجموعه هاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
    ايجاد داشبورد اطلاعاتي براي مديران ارشد دانشگاهي و ستاد وزارتي براي رصد برخط فعاليتهاي آموزشي دانشگاه
 
شاخص هاي پايش:
    تعداد دانشگاه هاي مجري خودارزيابي
    تعداد دانشگاه هاي ارزيابي شده
    تعداد بازخوردهاي ارائه شده به دانشگاه ها
    ميزان تحقق سياستهاي دوازدهگانه
    تعداد دانشگاه هايي كه به شبكه سراسري داده هاي آموزشي متصل شده اند.
    تعداد دانشگاه هايي كه ارسال و روز آمد سازي منظم داده ها را انجام داده اند.
    نسبت تحقق برنامه هاي ابلاغي دبيرخانه هاي معاونت آموزشي به دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور
 
محور: طراحي و پياده سازي طرح رتبه بندي آموزشي دانشگا هها )راد2 )
 
اهداف:
    شناسايي نقاط ضعف و تلاش منسجم و هماهنگ ستاد وزارت و دانشگا هها براي رفع موانع و مشكلات
    هدايت دانشگاه ها به سمت اهداف كلان بخش آموزش عالي كشور و حركت به سوي دستيابي به اهداف نقشه جامع علمي كشور
    افزايش روحيه همكاري در فضايي سالم و رقابتي براي سرعت بخشيدن به بالندگي دانشگاه­هاي علوم پزشكي كشور در بخش آموزش
 
شاخص هاي پايش:
    تعداد دانشگاه هاي مجري خودارزيابي
   تعداد دانشگاه هاي ارزيابي شده

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/08/04
تعداد بازدید:
1621
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal