۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ ارديبهشت
معرفي

ارزشيابي دروني(Internal Evaluation)

به منظور ارتقاي كيفيت آموزش، دبيرخانه شوراي نظارت و ارزشيابي وزارتخانه از ساعت 1374 طرح ارزشيابي دروني را در شش گروه آموزشي به صورت پايلوت شروع نمود و بتدريج در گروه آموزش اصلي ساير دانشگاه ها گسترش يافت. و طبق گزارش شوراي گسترش در تمامي گروههاي آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور انجام ارزيابي دروني گسترش يافت. از نكات مثبت ارزشيابي دروني، ايجاد فرصت براي گروههاي آموزشي جهت تدوين و تعيين اهداف آموزشي گروهها به تفكيك سطوح فراگيران، جلب مشاركت اعضاي هيات علمي در بررسي وضعيت موجود گروه، تدبير در جهت رفع مشكلات آموزشي توسط سيستم آموزشي دانشگاهها بود و در واقع هدف از ارزشيابي دروني، فرآيند به تصوير كشيدن وضعيت نظام دانشگاهي توسط خود اعضاي نظام بود كه طي آن اعضاي گروه آموزشي به گردآوري داده ها در باره عوامل مورد ارزشيابي اقدام، سپس براي قضاوت درباره ميزان مطلوبيت و كيفيت آن به مقايسه وضع وجود با استانداردها كه همان اهداف بود
مي‌پرداختند و براساس الگوي مبتني بر هدف، اعضاي گروههاي آموزشي باليني و پايه شخصا"به مقايسه وضعيت موجود با وضع مطلوب و تعيين نقاط قوت و ضعف در زمينه عواملي نظير توان علمي،
 توانمندي پژوهشي و مديريتي اعضاي هيئت علمي، برنامه هاي درسي، امكانات و تكنولوژي آموزشي و روش هاي ياددهي، يادگيري و سنجش آموخته‌هاي دانشجويان اقدام نمودند. 

كميته ارزيابي دروني مركز مطالعات و توسعه از سال 82 فعاليت خود را با ارزيابي گروههاي جراحي و اطفال آغاز كرد. از سال 83 تا سال 95 ارزيابي از گروههاي باليني و علوم پايه به تعداد 23 ارزيابي شامل(پزشكي اجتماعي، چشم، پوست، جراحي، اطفال، بيهوشي، زنان، داخلي، معارف اسلامي، آناتومي، زبان، فيزيولوژي و بيوشيمي) انجام گرفته است.

در سال 96 نيز ارزيابي دروني باليني بخشهاي ماژور (گروه اطفال و زنان) شروع شده است و در سال 97 به پايان مي‌رسد.

 حوزه هاي مورد بررسي :

·        مديريت و سازماندهي

·        هيئت علمي

·        فراگيران

·        نيروي انساني و پشتيباني

·        فضاهاو تجهيزات آموزشي ، پژوهشي ، بهداشتي درماني

·        دوره ها ، برنامه هاي آموزشي و پژوهشي 

·        فرآيند تدريس و يادگيري

·        سنجش و ارزشيابي دانشجويان

 

روند انجام ارزيابي دروني شامل مراحل زير مي باشد:

 

·        آشنا كردن اعضاي هيئت علمي گروه با فرآيند ارزشيابي دروني (معرفي ارزشيابي دروني )

·        تشكيل كميته ارزيابي دروني و توجيه اعضاي هيئت علمي گروه در گروه هاي آموزشي

·        3.تدوين يا تصريح اهداف آموزشي، درماني و بهداشتي

·        4.تعيين حوزه هاي ارزشيابي و ملاك هاي هر يك از آنها

·        5. تعيين وضعيت مطلوب متناسب با هريك از آنها

·        6.تعيين روشهاي جمع آوري داده ها و تدوين ابزار اندازه گيري

·        7. جمع آوري ، تحليل و تفسير داده ها

·        8..تهيه گزارش مقدماتي و بحث پيرامون داده ها

·        9.تهيه گزارش نهايي و ارائه پيشنهادها

·        10. پيگيري نتايج

 

كميته ارزيابي دروني گروههاي آموزشي:

اعضاي كميته: مديران گروه آموزش باليني، علوم پايه و آموزش پرستاري، معاونت آموزشي، مدير مركز مطالعات و توسعه

كارشناس ارزشيابي دروني : سركارخانم فاطمه فرهمندجو 

اعضاي كميته ارزشيابي دوره پزشكي عمومي براساس استانداردها: اساتيد از گروههاي علوم پايه و باليني، معاون آموزشي دانشكده پزشكي، معاون آموزشي علوم پايه، مدير مركز توسعه دانشگاه، مسئول دفتر توسعه دانشكده پزشكي، مسئول دفتر توسعه بيمارستان و نماينده رياست دانشكده پزشكي، نماينده معاونت آموزشي

 

3-ارزشيابي دوره پزشكي عمومي بر اساس استانداردها :

 

 بعلاوه از سال 1396 طبق دستورالعمل وزارتخانه مي‌بايست برنامه دوره پزشكي عمومي بر اساس استانداردهاي كشوري مورد ارزيابي قرار گيرد تا فرصتي جهت بهبود يا ارتقاء كيفيت در شاخصهاي ذي‌ربط فراهم گردد. بدين جهت نياز به راه اندازي كميته ارزشيابي دوره پزشكي عمومي مبتني بر استانداردها در دانشكده پزشكي مي‌باشد. تاكنون فايل استانداردها از طريق بارگزاري در سايت دانشگاه و جهت اساتيد از طريق اتوماسيون ارسال گرديده است.

روند اجراي ارزيابي دروني بخشهاي باليني و علوم پايه دانشگاه علوم پزشكي جهرم

رديف

ارزشيابي دروني باليني

ارزشيابي دروني علوم پايه

سال93

سال94

سال 95

سال 96

1

اطفال

 

)3بار)

انجام شده

 

شروع

2

جراحي

 

 

(93)

انجام شده

 

 

3

داخلي

 

ميكروب(2بار)

(93)

انجام شده

 

 

4

زنان

 

 

(93)

انجام شده

 

شروع

5

چشم (94-93)

 

 

انجام شده

 

 

6

بيهوشي
94

 

شروع

انجام شده

 

 

7

 

زبان

 

شروع

انجام شده

 

 

ارزيابي دروني 

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1397/06/04
تعداد بازدید:
1068
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal