۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر
معرفی کمیته

معرفی کمیته

1- ارزشیابی اساتید (Teacher Evaluation)

روش ارزشیابی اساتید

مرکز مطالعات وتوسعه در هر ترم اقدام به انجام ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان، همکاران، مدیران و خودسنجی می‌نماید. در ابتدا ارزیابی کیفیت تدریس اساتید بصورت توزیع فرم دستی و حضوری توسط کارشناس ارزشیابی اساتید انجام می گرفت. از نیمسال دوم 89-88 پس از خریداری نرم افزار مربوطه، انجام ارزشیابی از طریق سایت پایش و نرم افزار بصورت اینترنتی شروع شد و تاکنون این روند ادامه دارد. دانشجویان و اساتید محترم هیات علمی از این طریق به سایت دسترسی دارند. زمان انجام ارزیابی توسط دانشجویان غیر بالینی دو هفته قبل از پایان ترم می باشد بطوریکه به دانشجویان از طریق بنر و پیامک و سایت در خصوص زمان انجام ارزشیابی اطلاع رسانی می‌شود. پس از اتمام زمان ارزشیابی، اساتید با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور می‌توانند بازخورد نتایج ارزشیابی خود را مشاهده نمایند. جهت دانشجویان مقطع بالینی نیز طبق هماهنگی مسئول آموزش در پایان هردوره آموزشی یک بخش بالینی و یا گروه آموزشی در سایت مذکور جهت گروه مربوطه باز می‌شود و ارزشیابی استاد بالینی از دیدگاه دانشجو انجام می‌گردد. طبق مصوبه شورای آموزشی در تابستان 1396 مقررگردید فرم های ارزشیابی مجدد بازنگری گردد. و نمره ارزشیابی در دریافت فول تایمی تاثیر نداشته باشد. بر اساس مصوبه شورا تنها نظر دانشجو به عنوان ملاک نمره ارزشیابی استاد مد نظر نباشد بلکه از روش های مختلف جهت ارزشیابی استاد استفاده شود بطوریکه نمره نهایی ارزیابی استاد، میانگین نمرات ارزیابی به پنج روش به شرح زیر باشد:

1- نظرخواهی ازدانشجو 20%

2- نظرخواهی ازهمکار 15%

3- نظرمدیران (مدیر گروه، معاون آموزشی، ریاست دانشگاه) 15%

4- خودسنجی 15%

5- ارائه طرح درس دوره یا روزانه به دانشجویان 20%

6- تحلیل آزمونها (تعیین سختی وقدرت تمیرسئوال) 15%

شایان ذکر است که نتایج حاصل از ارزیابی در فرم های مشخص به استاد مربوطه بصورت محرمانه اطلاع داده خواهد شد. کلیه نمرات سالهای قبل و آتی نیز در فولدر جداگانه به نام استاد مربوطه و بصورت PDF ذخیره می گردد.

    در سال 97 ونیمسال اول 98 ارزشیابی اساتید به منوال سالهای قبل از طریق سامانه پایش برگزار می شد که در نیمسال دوم 98 کیفیت تدریس اساتید با سامانه هم آوا انجام شد.که کمیود و نواقص در آیتم های ارزشیابی که مدنظر کمیته ارزشیابی بود در نیمسال اول 99 دوباره ارزشیابی اساتید با سامانه پایش ماد انجام گرفت .و همینطور فرم های ارزشیابی از نیمسال دوم 98 بخاطر بحران کرونا مورد بازنگری مجدد قرار گرفت و اصلاح گردید. در نیمسال اول 99 اساتید بالینی هم از طریق سامانه الکترونیکی ماد توسط دانشجویان بالینی مورد ارزیابی قرار گرفتند و مثل ترم های قبل بصورت دستی انجام نشد.

از نتایج ارزشیابی استاد در ترفیع سالیانه، ارتقاء مرتبه و فراخوان و تبدیل وضعیت استاتید استفاده می شود.

 

آدرس سایت پایش : 

 


 

تاریخ :
1400/03/18
تعداد بازدید:
961
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal