۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۶ فروردين
معرفی کمیته توانمند سازی

كميته توانمندسازي اساتيد :

فعاليت اصلي: برگزاري كارگاه هاي توانمند سازي و كلاس هاي آموزشي ويژه اساتيد

ارتقاء كيفيت آموزشي هدف متعالي نظام آموزشي است. هدف اصلي واحد آموزش اساتيد بهبود كيفيت تدريس، توانمند سازي اساتيد با تاكيد بر مفاهيم و روشهاي جديد آموزش و نهايتاً افزايش يادگيري دانشجويان و ارتقاء آموزش از طريق برگزاري كارگاه (work shop) و كلاسهاي آموزشي مي باشد.

واحد توانمند سازي اساتيد در سال 81 راه اندازي شد و اين واحد مسئوليت برگزاري كارگاههاي مورد نياز اساتيد را براساس نتايج نياز سنجي و اولويت بندي اعم از آموزشي و پژوهشي طي سالهاي متمادي عهده دار است. در ادامه در مهرماه 96 براي اولين بار دوره فلوشيپ آموزش پزشكي يك هفته‌اي جهت آشنايي دستياران بيهوشي با همكاري اساتيد باليني و مركز مطالعات و توسعه برگزار شد. بعلاوه در سال 1396 به منظور تعيين كارگاههاي اولويت دار به روش كيفي و با استفاده از روش فوكوس گروپ نياز سنجي انجام شد. بر اساس نتايج نياز سنجي و تقاضاي اساتيد در راستاي كاربردي برگزار نمودن كارگاهها، براي اولين بار دوره ترينينگ روش‌هاي فعال آموزش با تاكيد بر 4 روش فعال، يادگيري مبتني برحل مسئله(P.B.L)، يادگيري مبتني بر تيم(T.B.L)، كلاس وارونه(Flipped Classrom) و سخنراني تعاملي(Interactive Lecture)  طراحي و اجرا شد . در اين دوره استانداردهاي هر روش تدريس با مشاركت فعال اساتيد مشاركت كننده و مدرس درس بصورت تعاملي برگزار گرديد. لذا به منظور استفاده از متدولوژي مناسب، طراحي دوره ترينينگ در قالب يك طرح توسعه‌اي مبتني بر روش كلاس وارونه طراحي و اجرا گرديد. پس از اجراي هر كارگاه تعاملي 4 روش تدريس، اساتيد بصورت داوطلبانه يكي از مطالب درسي مرتبط به واحدهاي درسي خويش در حضور ساير اساتيد را اجرا نمودند و همتايان پس از مشاهده اقدام به ارايه بازخورد سازنده نمودند. شايان ذكر است در سال 96 در مجموع 15كارگاه 4 الي 5ساعته جهت اساتيد برگزار شد.

 از انجايي كه مركز مطالعات و توسعه تعهد دارد با برگزاري كارگاهها شرايطي در راستاي كسب تجربه روشهاي فعال تدريس، روش هاي ارزيابي، ارائه مطالب جديد علمي و تحكيم اطلاعات علمي قبلي و تجربه تعامل سازنده براي اساتيد فراهم نمايد. لذا در صدد است در ادامه دوره ترينينگ روشهاي تدريس و دوره ترينينگ پژوهش در آموزش و دوره ترينينگ روش هاي ارزيابي فراگير جهت اساتيد در سال 1397 نيز اجرا نمايد. اميد است محيط يادگيري دانشجويان و نگاه به يادگيري فعال و دانشجو محور در دانشگاه تقويت و يا زمينه نهادينه شدن آن فراهم گردد. شايان ذكر است مركز توسعه آموزش با برگزاري كارگاههاي كه جنبه پژوهشي دارد نقاط تازه اي را در امر پژوهش به روي ذينفعان گشوده است.

شرح وظايف كميته توانمندسازي اساتيد

- نياز سنجي و تعيين اولويتهاي آموزشي اعضاي هيئت علمي

- برگزاري كارگاههاي آموزش پزشكي به روش ترينينگ

- تشويق و هدايت اعضاي هيئت علمي دانشگاه جهت مشاركت در برگزاري كارگاه

- برگزاري كارگاههاي آموزشي ويژه اعضاي جديد هيئت علمي دانشگاه

- توانمند سازي دانشجويان عضو كميته مشورتي

- تلاش جهت برگزاري كارگاه توسط اساتيد با حضور ساير اساتيد و همراه با ارائه بازخورد به مدرس در راستاي افزايش كيفيت كارگاه و كسب تجربه

 
 
 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1397/07/24
تعداد بازدید:
1132
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal