۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر
كميته تحول و نوآوري در آموزش
 
مقدمه وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 
آموزش پزشكي در كشور در طي دهه هاي پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي، دستاوردهاي شگرفي را براي نظام سلامت كشور به ارمغان آورده است. خصوصاً پس از ادغام آموزش و پژوهش علوم پزشكي در نظام ارائه خدمات، تربيت نيروي انساني بخش سلامت با سرعت قابل توجهي انجام گرديد. تا آنجا كه امروزه شاهديم كه كليه خدمات سلامت اعم از پيچيده ترين اقدامات شخيصي و درماني به دست متخصصان ايراني ارا ئه شده و بيماران با اطمينان خاطر در مراكز درماني داخل كشور مراحل درمان خويش را سپري مي كنند. اما تغييرات اساسي در چهره  يماريهاي كشور خصوصاً افزايش ميزان بار بيماريهاي غيرواگير، ظهور فناوريهاي نوين و پيشرفته تشخيصي و درماني، تغييرات در هرم جعميتي كشور و ... بازنگري در روند تربيت نيروي انساني بخش سلامت را در راستاي تحقق آموزش پاسخگو بيش از پيش ضروري مي سازد. تحول در نظام آموزش علوم پزشكي با تأكيد بر اولويتهاي كشور به عنوان گام چهارم طرح تحول  نظام سلامت مطرح وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي خود را به تحقق اثربخش آن متعهد مي داند. خوشبختانه حوزه معاونت آموزشي وزارت با هدايت جناب آقاي دكتر لاريجاني كه تجارب قابل تقديري در اين حيطه دارند، نقشه راه روشني را براي تحول در آموزش علوم پزشكي ترسيم و بر مبناي آن، بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي را تدوين و ان شاءاله به اجرا خواهند رساند. توجه به نيازهاي مهم كشور در عرصه سلامت، تأكيد بر اعتلاي جايگاه دانشگاهها و ورود به عرصه دانشگاههاي هزاره سوم، تحقق آموزش پاسخگو و عد الت محور، بهتره مندي ازفناوريهاي نوين و توجه به نهادينه سازي اخلاق حرفه اي از ويژگي هاي برجسته اي است كه اين سند را بسيار كاربردي، اثرگذار و ارزشمند مي گرداند. ضمن تشكر از كليه همكاران و دست اندركاران تدوين بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي، اميدوارم كليه مديران، اعضاي هيأت علمي و كاركنان محترم ستاد و دانشگاههاي علوم پزشكي نسبت به تحقق كامل اين بسته ها متعهد بوده و در مسير نيل به اهداف آن از هيچ تلاشي فروگذار نكنند.توفيق همگان را در راه اعتلاي نظام سلامت جمهوري اسلامي ايران از خداوند متعال خواستارم.
 دكتر سيدحسن هاشمي 
 
 
 
بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش
 
نقشه علمي دانشگاه در امور آموزشي
 
 
 
تاریخ :
1395/01/24
تعداد بازدید:
68
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal