۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۴ مهر
ارزشيابي بيروني درون دانشگاهي

ارزشيابي بيروني ، فرم كلاسيك ارزشيابي است . اين ارزشيابي توسط كارشناساني صورت مي گيرد كه درون موسسه ، برنامه يا پروژه نيستند. اين كارشناسان از بيرون به دليل برخورداري از مهارت ها و تخصص هايشان به مدت معيني براي ارزشيابي مواردي مشخص مي شوند . آنها با ديدگاه بيروني و با روش هاي مناسب اطلاعات را جمع آوري مي كنند تا به موارد مطرح شده پاسخ دهندو با وجود مزايايي كه براي ارزشيابي بيروني قائل مي شوند ، با اينحال اين نوع ارزشيابي مثل هر ارزشيابي ديگر ، حقيقت مطلق نيست ، اگر چه نتيجه آن براي برنامه يا عمليات آتي آن حائز اهميت و فرآيندهاي يادگيري همراه با آن ارزشمند است . اگر در گزينش كارشناسان بيروني دقت شود ، اين ارزشيابي نيز نمي تواند كاملاً بي طرف باشد و ديدگاهي كاملاً واقع گرايانه داشته باشد . با توجه به اهميت ارزشيابي بيروني در شناسايي نقاط قوت و ضعف گروه هاي آموزشي ، مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي جهرم با همكاري معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي جهرم ، در صدد اجراي فرآيند ارزشيابي بيروني در گروه هاي آموزشي( داخلي ، جراحي ، زنان و اطفال ) برآمد.

هدف
هدف از انجام اين فرايند ، شناسايي نقاط قوت و ضعف گروه هاي آموزشي ، ارائه راهكارهاي اصلاحي و تبادل نظر تخصصي براي انتقال تجربيات مي باشد.
تأكيد مي گردد كه اين بازديدها صرفاً جهت ارتقاي وضع موجود بوده و ارزش گذاري و سطح بندي گروه ها هدف نمي باشد

روش كار 
طي يك برنامه منسجم و با استفاده از پيشنهادات گروه هاي آموزشي اين فرايند انجام گرفت. طي چندين جلسه جداگانه با حضور معاون محترم آموزشي ، مدير محترم مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي و مديران محترم گروهها ، اهداف و روش كار توسط مدير محترم EDC توضيح داده شد و به سوالات اعضا پاسخ داده شد. پس از آن ارزيابي بيروني گروهها طي جدول زمانبندي شده انجام گرفت.
 
 
 
تاریخ :
1395/06/31
تعداد بازدید:
103
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal