۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۲ بهمن
مركز مهارتهاي باليني
رسالت ايجاد مركزي است تا در راستاي اهداف دانشگاه و با همكاري و آموزش بين بخشي ، به آموزش و حفظ مهارتهاي پزشكي و پرستاري در دانشجويان بپردازد. و از اين طريق ، كيفيت مراقبت از بيماران را ارتقاء دهد . همچنين با انجام پژوهش به دنبال طراحي و ارزيابي استراتژي هاي جديد آموزش و ارزشيابي هستيم تا با كمك آنها فراگيري مستقل را ترويج دهيم و راههاي جديدي در آموزش پزشكي و پرستاري بگشائيم .
هدف عمده مراكز آموزش مهارتهاي باليني شبيه سازي يك محيط باليني است ، به طوري كه بتوان آموزش مهارتهاي باليني را كنترل و تمرين كرد . بديهي است اين مراكز فقط مكمل محيط باليني واقعي هستند و به هيچ عنوان جايگزين آنها نمي شوند .
" مركز مهارتها "متعهد است محيطي ايمن براي تدريس و فراگيري مهارتهاي باليني و ارتباطي ايجاد كند . 
ضرورت آموزش عملي مهارت هاي باليني پزشكي امري انكارناپذير است و در دهه هاي گذشته به اهميت آن پي برده شده و در كشور ما از چند سال پيش پيشنهاد راه اندازي مراكز مهارت هاي باليني در دانشكده هاي پزشكي از طرف وزارت خانه مطرح شد در همين راستا مركز مهارتهاي باليني جهرم در سال 83 با همكاري مركز مطالعات و توسعه جهت آموزش مهارتهاي عملي به دانشجويان پزشكي دوره سميولوژي- باليني راه اندازي شد و با استفاده از مولاژها كارگاههاي مختلفي جهت اساتيد , كارمندان درماني , دانشجويان برگزار نموده است وفعاليتهاي عمده اين مركز به صورت برگزاري كارگاه و كلاس هاي آموزشي توسط اساتيد مي باشد. از سال 84 تا كنون اساتيد گروه زنان و بيهوشي جهت آموزش دانشجويان باليني از مولاژهاي مربوطه درSkill Lab استفاده مي نمايند.و شايان ذكر است اجراي آزمون آسكي در سال 87-1386 در 3 نوبت جهت دانشجويان باليني اكسترن و اينترن بخش اطفال وبخش داخلي در Skill Lab اجرا شده است . همچنين درسال1388جهت اكسترن واينترنهاي بخش جراحي اين آزمون برگزار گرديده است .شايان ذكراست جهت دانشجويان مقطع فيزيوپاتولوژي-استيودنت هاي بخش اطفال،جراحي ،داخلي و زنان كلاس هاي آموزشي مهارتهاي باليني : تزريقات ، گذاشتن لوله داخل تراشه، گذاشتن لوله بيني – معدي ، و احياي قلبي- ريوي توسط اعضاء هيئت علمي و كارشناسان مركز مهارتها درسال 1387تاكنون برگزار گرديده است . همچنين دانشجويان علوم پايه درسال هاي89لغايت90،و دانشجويان بهداشت خانواده ،پرستاري ،بيهوشي،فوريت هاي پزشكي ،اتاق عمل ،حتي پرشنل بيمارستان مطهري و پيمانيه و اورژانس از سال87 تاكنون ازاين مركز استفاده مي نمايند. 
 
 
رسالت و اهداف
رسالت ايجاد مركزي است تا در راستاي اهداف دانشگاه و با همكاري و آموزش بين بخشي ، به آموزش و حفظ مهارتهاي پزشكي و پرستاري در دانشجويان بپردازد. و از اين طريق ، كيفيت مراقبت از بيماران را ارتقاء دهد . همچنين با انجام پژوهش به دنبال طراحي و ارزيابي استراتژي هاي جديد آموزش و ارزشيابي هستيم تا با كمك آنها فراگيري مستقل را ترويج دهيم و راههاي جديدي در آموزش پزشكي و پرستاري بگشائيم .
هدف عمده مراكز آموزش مهارتهاي باليني شبيه سازي يك محيط باليني است ، به طوري كه بتوان آموزش مهارتهاي باليني را كنترل و تمرين كرد . بديهي است اين مراكز فقط مكمل محيط باليني واقعي هستند و به هيچ عنوان جايگزين آنها نمي شوند .
" مركز مهارتها "متعهد است محيطي ايمن براي تدريس و فراگيري مهارتهاي باليني و ارتباطي ايجاد كند .
 
 
 
 
 
تاریخ :
1395/01/22
تعداد بازدید:
90
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal