۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر
پژوهش در آموزش
واحدپژوهش درآموزش درراستاي رسالت اصلي معاونت آموزشي دانشگاه كه همانا ارتقاء كيفي سطح آموزش در دانشگاه مي باشد تشكيل گرديده است تا از طريق همكاري وحمايت درانجام پژوهشهاي آموزشي ضمن برطرف نمودن مشكلات ونيازهاي آموزشي دانشگاه گام موثري درجهت ارتقاء كيفيت آموزش درسطح محلي ، منطقه اي و ملي برداردوزمينه توليد وانتقال دانش مربوط به اين حوزه ها را طي سالهاي آتي ارتقاء بخشد. لذا در راستاي تعيين نيازها و مشكلات آموزشي و همچنين ارائه راهكارهايي جهت ارتقاء كيفيت آموزش، مركز توسعه اقدام به راه اندازي كميته پژوهش در آموزش در سال 1387 نموده است تا با حمايت از طرحهاي پژوهشي مرتبط با اولويت هاي آموزشي در راستاي تأمين نيازهاي آموزشي و حل مشكلات آموزشي بطور علمي و مستند اقداماتي صورت پذيرد، و نهايتاً از نتايج جهت بهبود يا ارتقاء آموزش استفاده گردد.
همچنين با مشاركت در كنفرانس ها ، همايش هاي آموزش پزشكي داخلي و خارجي سعي بر اطلاع رساني نتايج تحقيقات و استفاده از نتايج ديگر دانشگاهها و موسسات در پيشبرد اهداف آموزشي دارد.
انتظار مي رود اين واحد به عنوان مغزمتفكرمركزتوسعه عمل نمايد ودرراستاي تعيين نيازها و مشكلات آموزشي باتصويب طرحهاي پژوهش در آموزش ،اجرا و بكارگيري نتايج حاصل از آن
 در جهت تحليل مسائل ومشكلات موجود در زمينه فعاليتهاي آموزشي و نهايتاً ارتقاء كيفي آموزش گام بردارد.
 
 اهداف پژوهش در آموزش
 
ارتقاء سطح آموزش وفرآيند يادگيري درسطوح مختلف نظام آموزشي دانشگاه به منظور ارائه بهترين كيفيت خدمات آموزشي، ارائه خدمات سلامت و تربيت فارغ التحصيلان جامعه نگر، توانمند و پاسخگو به نيازهاي جامعه از طريق :
سعي در گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش
تغييروتحول دربرنامه هاي آموزشي درسطوح مختلف در راستاي استانداردهاي آموزش علوم پزشكي با استفاده از نتايج حاصل ازتحقيقات انجام شده
برطرف نمودن نكات ضعف درآموزش باليني بااستفاده ازنتايج حاصل ازتحقيقات انجام شده
بهبودفرآيندآموزش بااستفاده ازامكانات فن آورري نوين درآموزش
كمك به تقويت كمي وكيفي پژوهش هاي آموزشي
فهرست اولويتهاي پژوهش در آموزش
برنامه ريزي آموزشي
ارزشيابي
فلسفه وروش هاي آموزشي
مديريت آموزشي
تكنولوژي آموزشي
 مهارتهاي ارتباطي وآموزش پزشكي
 
 
 
 
 
تاریخ :
1395/06/31
تعداد بازدید:
36
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal