۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر
معرفي توانمند سازي اساتيد
مقدمه
 
 
از بدو تاسيس دانشگاه علوم پزشكي جهرم تا سال 81 توانمندسازي اساتيد وبرگزاري كارگاههاباهمكاري مركزمطالعات وتوسعه دانشگاه علوم پزشكي شيراز انجام مي شد. اما با تلاش بي شائبه مديران مركزتوسعه آموزش جهرم واحد توانمندسازي اساتيد در سال 81 راه اندازي شد.اين واحدمسئوليت برگزاري كارگاههاي مورد نياز اساتيد رابراساس نتايج نيازسنجي واولويت بندي اعم ازآموزشي وپژوهشي عهده داراست.
اهداف
يكي از مهمترين اهداف مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي ايجاد و ارتقاء قابليتها و تقويت توانمنديهاي اعضاء هيأت علمي دانشگاه در راستاي ارتقاي كيفيت آموزش و تدريس مي باشد.گروه رشد و بالندگي اساتيد برآن است تا با بهره گيري از پيشرفتهاي علمي روز در زمينه فرآيندهاي ياددهي و يادگيري، متدهاي آموزشي نوين را در حيطه علوم پزشكي بكار گرفته و اساتيد و دانشجويان را با اين روشها آشنا سازد. ايجاد فرصتهاي آموزشي مناسب و مهيا نمودن منابع و محيطهاي آموزشي مرتبط با آموزش پزشكي از ديگر وظايف اين گروه خواهد بود.
 
 
 
 
 
 
تاریخ :
1395/06/31
تعداد بازدید:
677
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal