۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر
ارزشيابي
مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه به منظور ارتقاء دانش و آگاهي و نيز ارزشيابي و تاثير آن بر فرايند آموزش- يادگيري، به تدوين ، طراحي و اجراي الگوهاي ارزشيابي به صورت كمي و كيفي مي پردازد. از جمله : برگزاري كارگاههاي اختصاصي ويژه ي استادان در زمينه هاي مختلف ارزشيابي مانند: طراحي پرسشنامه ها ، ارزيابي دروني ،اعتباربخشي و..... همچنين مسئوليت طراحي و تهيه نرم افزارهاي لازم براي انجام ارزيابي و پايش سيستم آموزشي را بر عهده دارد.
لازم است بخش ارزشيابي ، ماهيت محرمانه ، قاطع و محكمي داشته باشد. بدين معني كه تمامي مباحثات و گفتگوهاي انجام شده با هر يك از استادان و افراد و نيز هرگونه گزارش حاصل ارزشيابي ، بايد به صورت سري و محرمانه باقي بماند. گزارشهاي موجود و ارائه شده براي انجام تحقيقات و برنامه ريزي، حاوي هيچگونه اطلاعاتي كه ويژگيهاي هويتي اعضا هيات علمي رابرملا و افشانمايد، نيست.
 
تاریخ :
1393/11/28
تعداد بازدید:
29
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal