۱۴۰۲ شنبه ۵ فروردين

پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 120 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
کارگاه مجازیکارگاه مجازی با عنوان " اهمیت و ضرورت همگرایی در تعالی علوم و فناوری های پیشرفته "کارگاه مجازی1401/12/24 ادامه ...
مرجعیت علمی و آینده نگاریاطلاع رسانی کارگاه های مرجعیت علمی و آینده نگاریمرجعیت علمی و آینده نگاری1401/12/14 ادامه ...
رویداد استارت آپبرگزاری اولین رویداد استارت آپ دانشگاه علوم پزشکی سمنانرویداد استارت آپ1401/10/27 ادامه ...
مدرسه تابستانهمدرسه تابستانه فناوریمدرسه تابستانه فناوری1401/10/26 ادامه ...
توسط کمیته دانشجویی توسعه آموزش برگزار گردید:همایش حضوری گذار از هزارتوی بالینهمایش حضوری گذار از هزارتوی بالین1401/10/21 ادامه ...
همایش حضوری گذار از هزارتوی بالین 💡 Solving the clinical education mazeکمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار می کندهمایش حضوری گذار از هزارتوی بالین 💡 Solving the clinical education maze1401/10/18 ادامه ...
برگزاری دوره های توانمند سازی دانشجویان استعداد درخشاندفتر استعداد درخشان دانشگاه برگزار می نماید:برگزاری دوره های توانمند سازی دانشجویان استعداد درخشان1401/09/26 ادامه ...
کارگاههای آمادگی دانشجویان جهت پانزدهمین المپیاد علمیکمیته المپیاد علمی دانشگاه برگزار می نماید:کمیته المپیاد علمی دانشگاه برگزار می نماید:1401/09/26 ادامه ...
توسط کمیته المپیاد علمی برگزار گردید:برگزاری کارگاه پروپوزال نویسیتوسط کمیته المپیاد علمی برگزار گردید:1401/09/23 ادامه ...
توسط دفتر استعداد درخشان دانشگاه برگزار گردید:برگزاری جلسات چهره به چهره جهت آشنایی دانشجویان با دفتر استعداد درخشان دانشگاهبرگزاری جلسات چهره به چهره جهت آشنایی دانشجویان با دفتر استعداد درخشان دانشگاه1401/09/20 ادامه ...
اولین رویداد اتاق فکر دانشجویی و ایده پردازی در آموزش توسط دفتر استعداد درخشان دانشگاه برگزار گردید:ایده پردازی و استارت آپ دانشجوییاولین رویداد اتاق فکر دانشجویی و ایده پردازی در آموزش توسط دفتر استعداد درخشان دانشگاه برگزار گردید:1401/09/19 ادامه ...
اولین رویداد ایده پردازی و استارت آپ در آموزش و فرایندهای آموزشیبرگزاری اولین رویداد ایده پردازی و استارت آپ در آموزش و فرایندهای آموزشی در تاریخ 09/09/1401اولین رویداد ایده پردازی و استارت آپ در آموزش و فرایندهای آموزشی1401/09/14 ادامه ...
اتاق فکر ایده های نوآورانه دانشجوییبرگزاری اولین استارت آپ دانشجویی در آموزشبرگزاری اولین استارت آپ دانشجویی در آموزش1401/09/02 ادامه ...
جشنواره دانشجوییپنجمین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشیجشنواره دانشجویی1401/08/22 ادامه ...
توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید:همایش آشنایی دانشجویان دانشگاه با المپیاد علمی دانشجویی برگزار شدتوسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید:1401/08/10 ادامه ...
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه برگزار می‌کند:همایش آشنایی دانشجویان با المپیاد علمی با حضور مدال آوران دوره های قبل برگزار می شودمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه برگزار می‌کند1401/08/04 ادامه ...
اولین همایش"یادگیری ارتقاء یافته با فناوری های نوین در آموزش علوم پزشکی، مفاهیم، کارکردها و اقدامات" در روز یکشنبه مورخ 15 آباناولین همایش یک روزه مربوط به TEL و بصورت ترکیبیاولین همایش"یادگیری ارتقاء یافته با فناوری های نوین در آموزش علوم پزشکی، مفاهیم، کارکردها و اقدامات" در روز یکشنبه مورخ 15 آبان1401/07/23 ادامه ...
کارگاهبرگزاری کارگاه تفسیر نوار قلببرگزاری کارگاه تفسیر نوار قلب1401/07/09 ادامه ...
دومین مدرسه تابستانه کشوری دانشجو و آموزشتوسط کمیته دانشجویی توسعه آموزش با همکاری دفتر استعداد درخشان دانشگاه برگزار گردید:دومین مدرسه تابستانه کشوری دانشجو و آموزش1401/06/12 ادامه ...
مدرسه تابستانهدومین مدرسه تابستانه کشوری دانشجو و آموزش برگزار می شود:دومین مدرسه تابستانه کشوری دانشجو و آموزش1401/06/06 ادامه ...
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>  
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal