۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ بهمن
پرسنل کتابخانه
نام و نام خانوادگی: دکتر یاسر ساریخانی
سمت: مدیر اداره انتشارات و اطلاع رسانی پزشکی
داخلی: 236
پست الکترونیک: yasersarikhani@jums.ac.ir
رشته : مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 
 
 
نام و نام خانوادگی: فاطمه فانی
سمت: رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه
داخلی: 223
پست الکترونیک: f_fani35@yahoo.com
رشته : کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی
 
 
نام و نام خانوادگی: مریم آزموده
سمت: مسئول کتابخانه دیجیتال دانشگاه
داخلی: 223
پست الکترونیک: m.azmode66@gmail.com 

رشته : کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
 
 
نام و نام خانوادگی: ابوالفضل قنبری
سمت: متصدی بخش امانت
داخلی: 223
رشته : کارشناس علوم اجتماعی  
 
تاریخ :
1401/01/20
تعداد بازدید:
947
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal