۱۴۰۱ شنبه ۵ آذر
کرونا پوستر
1398/12/29
 • نه به 13 بدر5نه به 13 بدر5
  نه به 13 بدر5
 • نه به 13 بدر4نه به 13 بدر4
  نه به 13 بدر4
 • نه به 13 بدر3نه به 13 بدر3
  نه به 13 بدر3
 • نه به 13 بدر3نه به 13 بدر3
  نه به 13 بدر3
 • نه به 13 بدر2نه به 13 بدر2
  نه به 13 بدر2
 • نه به 13 بدرنه به 13 بدر
  نه به 13 بدر
 • کرونا در کمین 13 بدر کرونا در کمین 13 بدر
  کرونا در کمین 13 بدر
 • 13 بدر در خانه بمانیم 13 بدر در خانه بمانیم
  13 بدر در خانه بمانیم
 • 13 بدر در خانه بمانیم 13 بدر در خانه بمانیم
  13 بدر در خانه بمانیم
 • 13 بدر امسال در خانه بمانیم13 بدر امسال در خانه بمانیم
  13 بدر امسال در خانه بمانیم
 • رعایت حد فاصله رعایت حد فاصله
  رعایت حد فاصله
 • ممنوعیت برگزاری مراسم های عروسی ممنوعیت برگزاری مراسم های عروسی
  ممنوعیت برگزاری مراسم های عروسی
 • دید و بازدیدها اگاهانه تصمیم بگیریددید و بازدیدها اگاهانه تصمیم بگیرید
  دید و بازدیدها اگاهانه تصمیم بگیرید
 • مسابقه نقاشیمسابقه نقاشی
  مسابقه نقاشی
 • امسال بهار تو خونه هاست امسال بهار تو خونه هاست
  امسال بهار تو خونه هاست
 • چهارشنبه اخر سال در خانه بمانیمچهارشنبه اخر سال در خانه بمانیم
  چهارشنبه اخر سال در خانه بمانیم
 • چهارشنبه سوریچهارشنبه سوری
  چهارشنبه سوری
 • در خانه بمانیمدر خانه بمانیم
  در خانه بمانیم
 • salamat.gov.irsalamat.gov.ir
  salamat.gov.ir
 • هر خانه یک پایگاه سلامتهر خانه یک پایگاه سلامت
  هر خانه یک پایگاه سلامت
 • هر اداره یک پایگاه سلامتهر اداره یک پایگاه سلامت
  هر اداره یک پایگاه سلامت
 • در خانه بمانیمدر خانه بمانیم
  در خانه بمانیم
 • در خانه بمانیمدر خانه بمانیم
  در خانه بمانیم
 • قطع زنجیره انتقال، راه شکست کروناقطع زنجیره انتقال، راه شکست کرونا
  قطع زنجیره انتقال، راه شکست کرونا
 • عید ما بعد از شکست کروناعید ما بعد از شکست کرونا
  عید ما بعد از شکست کرونا
 • اقدامات مورد نیاز در نانوایی هااقدامات مورد نیاز در نانوایی ها
  اقدامات مورد نیاز در نانوایی ها
 • رعایت ایمنی در استفاده از دستگاههای خودپرداز، POS،اسکناس، سکه و...رعایت ایمنی در استفاده از دستگاههای خودپرداز، POS،اسکناس، سکه و...
  رعایت ایمنی در استفاده از دستگاههای خودپرداز، POS،اسکناس، سکه و...
 • در خانه بمانیددر خانه بمانید
  در خانه بمانید
 • احتیاط در پمپ بنزین هااحتیاط در پمپ بنزین ها
  احتیاط در پمپ بنزین ها
 • salamat.gov.irsalamat.gov.ir
  salamat.gov.ir
 • در خانه بمانیددر خانه بمانید
  در خانه بمانید
 • رعایت بهداشت فردیرعایت بهداشت فردی
  رعایت بهداشت فردی
 • رعایت بهداشت فردیرعایت بهداشت فردی
  رعایت بهداشت فردی
 • خانه از هر جایی امن تر استخانه از هر جایی امن تر است
  خانه از هر جایی امن تر است
 • در خانه بمانیددر خانه بمانید
  در خانه بمانید
 • آنلاین پرداخت کنیدآنلاین پرداخت کنید
  آنلاین پرداخت کنید
 • به پول دست نزنیدبه پول دست نزنید
  به پول دست نزنید
 • استفاده از ماسک در صورت احتمال وجود بیماریاستفاده از ماسک در صورت احتمال وجود بیماری
  استفاده از ماسک در صورت احتمال وجود بیماری
 • تجمع نکنیدتجمع نکنید
  تجمع نکنید
 • عید ما بعد از شکست کروناعید ما بعد از شکست کرونا
  عید ما بعد از شکست کرونا
 • در خانه بمانیمدر خانه بمانیم
  در خانه بمانیم
 • در خانه بمانیمدر خانه بمانیم
  در خانه بمانیم
 • دستکش و ماسک یکبار مصرفدستکش و ماسک یکبار مصرف
  دستکش و ماسک یکبار مصرف
 • گروههای پرخطرگروههای پرخطر
  گروههای پرخطر
 • در خانه بمانیمدر خانه بمانیم
  در خانه بمانیم
 • علائم ابتلا به کروناعلائم ابتلا به کرونا
  علائم ابتلا به کرونا
 • ضدعفونی سطوحضدعفونی سطوح
  ضدعفونی سطوح
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal