۱۴۰۱ چهارشنبه ۹ آذر
کلینیک بیهوشی

 

تصویر

معرفی

 


 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد صادق صنیع
 


متخصص بیهوشی
 

 

حوزه تخصصی:

 


بیهوشی ومراقبت های ویژه و احیاء قلبی تنفسی، مراقبت از بیماران ICU

 

 

محل اخذ مدرک :

 


 دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تصویر

معرفی

 


 

نام و نام خانوادگی: دکتر عبدالرضا غلامی
 


متخصص بیهوشی 
 

 

حوزه تخصصی:

 


بیهوشی و مراقبت های ویژه، احیاء قلبی تنفسی 

 

 

محل اخذ مدرک:

 


دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تصویر

معرفی

 


 

نام و نام خانوادگی: دکتر حسن ضابطیان
 


متخصص بیهوشی
 

 

حوزه تخصصی:

 


بیهوشی ومراقبت های ویژه، احیاء قلبی تنفسی 
 

 

محل اخذ مدرک:

 


 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تصویر

معرفی

 


 

نام و نام خانوادگی: دکتر احمد رستگاریان
 


متخصص بیهوشی 
 
 فلوشیپ بیهوشی 

 

حوزه تخصصی:

 


بیهوشی و مراقبت های ویژه ، مراقبت از بیماران ICU ، احیاء قلبی تنفسی
 

 

محل اخذ مدرک:

 


 تخصص دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 فلوشیپ دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تصویر

معرفی

 


 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمدحسن دم شناس
 


متخصص بیهوشی 
 

 

حوزه تخصصی:

 


بیهوشی و مراقبت های ویژه ، احیاء قلبی تنفسی، مراقبت از بیماران  ICU
 
 

 

محل اخذ مدرک :

 


دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تصویر

معرفی

 


 

نام و نام خانوادگی: دکتر مسعود قانعی
 


متخصص بیهوشی 
 

 

حوزه تخصصی:

 


بیهوشی و مراقبت های ویژه ، احیاء قلبی تنفسی
 

 

محل اخذ مدرک:

 

 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تصویر

معرفی

 


 

نام و نام خانوادگی: دکتر رضا صحرائی
 


متخصص بیهوشی 
 

 

حوزه تخصصی:

 

 

بیهوشی و مراقبت های ویژه و احیاء قلبی تنفسی
 

 

محل اخذ مدرک:

 


دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
 
تاریخ :
1399/06/22
تعداد بازدید:
2138
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal