۱۴۰۱ چهارشنبه ۹ آذر
معرفي خدمات

معرفي خدمات واحد آموزش

 

معرفي واحد :

آموزش در حيطه سلامت يكي از اجزاي سلامت و يكي از بهترين ابزارهاي لازم جهت سلامتي جامعه به حساب مي آيد ، و ارتقاء سطح كيفي سرمايه هاي انساني در بيمارستانها از طريق افزايش سطح توانايي آنها در دانش و مهارت بدست خواهد آمد.

 

شرح خدمات ارائه شده توسط واحد :

واحد آموزش وظيفه برنامه ريزي ، نيازسنجي ، اولويت بندي، اجرا و پايش برنامه هاي آموزشي را در كليه واحدهاي بيمارستان به عهده دارد، و از سال 1393 برنامه ريزي آموزشي بر اساس برنامه PDP  ( يا برنامه توسعه فردي) پا يه ريزي شده و پس از گرفتن مجوز ،  برنامه ها  اجرا  و  پايش

مي شود ، كه مراحل آن  شامل :

1-    گرفتن اولويت هاي آموزشي (از بخشهاي مختلف درماني ، اداري –پاراكلينيكي و ...) و فرستادن تقويم پيشنهادي براي گرفتن مجوز جهت اجراي برنامه ها

2-    گرفتن مجوز اجراي برنامه ها از واحد توسعه و منابع انساني

3-    برنامه ريزي جهت شركت در دوره هاي آموزشي (براي رده هاي مختلف كاركنان )در بيمارستان و خارج از بيمارستان

4-    اطلاع رساني زمان برگزاري دوره ها

5-    نظارت بر حسن انجام و اجراي صحيح دوره هاي آموزشي در بيمارستان

6-    چك ليست حضور و غياب

7-    فرستادن اسامي جهت صدور گواهي و ورود اطلاعات به شناسنامه هاي آموزشي كاركنان

8-    ارزيابي از دوره هاي آموزشي برگزار شده

9-    نظارت بر عملكرد رابطين آموزشي واحدها

10- اطلاع رساني به كاركنان در مورد دستورالعمل هاي جديد آموزشي ، برنامه هاي حضوري وغير حضوري،الكترونيكي و ... 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/09/27
تعداد بازدید:
871
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal