۱۴۰۱ چهارشنبه ۹ آذر
معرفي مسوول

 

 

تصویر

معرفی

 


نام ونام خانوادگی: معصومه رحیمی

سمت: سوپروایزر آموزشی

شماره تماس:237

پست الکترونیک: Masomehrahimi@gmail.com

 

سوابق اجرایی و پژوهشی

 

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری

سال اخذ آخرین مدرک 1373

13 سال سابقه کار

4 سال سابقه خدمت در اورژانس از سال 1387-1384 بیمارستان مطهری و پیمانیه

3 سال سابقه خدمت در بخش همودیالیز 1390-1387

3 سال سابقه خدمت در بخش CCU 1393-1390

3 سال سابقه خدمت به عنوان سوپروایزر کنترل عفونت 1396-1393

از سال 1396 تاکنون سوپروایزر آموزشی

همکاری به عنوان سوپروایزر بالینی اورژانس از سال 1394 تاکنون

مربی آموزش بالینی دانشجویان دانشکده پرستاری و دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1385 تاکنون

چاپ کتاب نارسایی مزمن قلبی

تدوین کتابچه های دیابت و خود مراقبتی - قلب و خود مراقبتی شیمی درمانی و مراقبت ها

Prevalence of acute blood transfusion reaction in hospitalized patients.

بررسی فراوانی عفونت های بیمارستان و عوامل همراه آن در بیماران بستری در بیمارستان های عصبی در سال 95

بررسی تیتر آنتی بادی هپاتیت ب و عوامل همراه آن در پرسنل درمانی واکسینه شده بیش از 10 سال اختصاص  فضای فیزیکی به بانک خون

اثر چای بابونه بر شدت تنگی نفس و اضطراب بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی

Evaluation the spiritual well –being of nurses working on health care centers

 

شرح وظایف

 

1- مسئولیت فعالیت­های آموزشی-پژوهشی

2- تعیین اهداف آموزش (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت).

3- تعیین نیازهای آموزشی (مددجو و خانواده، رده­های مختلف پرستاری، مامایی، اتاق عمل و بی­هوشی، کارکنان جدید الورود).

4- تدوین برنامه­های آموزشی جهت کلیه کارکنان بیمارستان و کلینیک و اداری و پاراکلینیک.

5- اجرای برنامه­های آموزشی فوق در طول سال توسط خودم یا هماهنگی جهت دعوت اساتید و هماهنگی جهت پرداخت حق الزحمه و گواهی.

6- ثبت کلیه شرکت­کننده در آموزش­ها جهت گواهی در سیستم (هر دوره آموزشی حدود یک ساعت زمان).

7- تهیه چک لیست جهت ارزیابی اثربخشی دوره­های آموزشی و تکمیل آن و تحلیل هر آموزش و اقدام اصلاحی (بسیار زمان بر) و ارائه به سیستم اجرایی.

8- تهیه چک لیست جهت ارزیابی مستندات آموزشی، تحلیل و انجام مداخله.

9- ارزیابی نیروهای جدیدالورود با سه چک لیست انجام آزمون بدو ورود در صورت عدم صلاحیت تکرار مراحل.

10- شرکت در کلیه کمیته­های بیمارستان جلسات دفتر پرستاری.

11- تشکیل جلسه با مربیان دانشجویان و ارائه نقطه نظرات و موارد مورد انتظار از دانشجویان و مربیان.

12- برنامه­ریزی و تهیه چک لیست ارزیابی مراقبت­های پرستاری در کلیه بخش­ها به صورت فصلی و تکمیل آن، اقدام اصلاحی و اطلاع رسانی.

13-تجزیه و تحلیل چک لیست ماهیانه دفتر سوپروایزری، اقدام اصلاحی و اطلاع رسانی (کلیه بخش ها).

14- شرکت در راند ایمنی بخش­ها، پرکردن چک لیست و اقدام اصلاحی  و اطلاع رسانی.

15-پایش اثربخشی آموزش به بیمار از طریق چک لیست، اقدام اصلاحی پس از تحلیل به صورت ماهیانه و ارائه در کمیته سنجش و پایش.

16- پایش گزارشات و مستندات پرونده و تحلیل و اقدام اصلاحی.

17- پایش ارزیابی اولیه بیمار کلیه بخش ها، تحلیل و اقدام اصلاحی.

18- حضور دربالین و ارائه آموزش چهره به چهره به کارکنان و کلیه نیروهای جدیدالورود و کار با تجهیزات، مستندسازی، مراقبت پرستاری، آموزش به بیمار و ...).

19- تهیه و آماده کردن کلیه پمفلت­های آموزشی موردنیاز بخش­ها و نیز کتابچه­های آموزش بیماران و کارکنان و تحویل به بخش­ها.

20- هماهنگی با واحدهای برون بیمارستانی (درمان و آموزش ضمن خدمت و مداوم) دانشگاه جهت هماهنگی و برگزاری جلسات آموزشی طبق نیاز دانشگاه جهت کارکنان.

21- چک لیست حضور غیاب کلیه کارکنان شرکت کننده در کلیه آموزش­ها  و دادن ساعت آموزش به آنها.

22- تهیه گاید لاین­های مراقبت پرستاری، مامایی، بی­­هوشی به اشکال پمفلت، لمینت، پوستر، کتابچه و جزوه، PDFو ... .

23- برنامه ریزی و اجرای جشنواره ارتقای سلامت کارکنان و ایمنی بیمار در طول سال.

24- هماهنگی در تکمیل چک لیست مهارت­های عمومی، تخصصی، ارتباطی کارکنان هر یک از بخش­های درمانی و تجزیه و تحلیل هر چک لیست و انجام مداخله و اقدام اصلاحی با مسئولین بخش­های درمانی.

25- جلسه با رابطین آموزشی بخش­ها چندین در طول سال و ارائه نقطه نظرات مربوط به بخش­ها، انتظارات و دادن برنامه، چک لیست.

26- محاسبه سالیانه سرانه آموزش عمومی- سرانه آموزش شغلی، اداری، بهبود مدیریت- سرانه آموزش. (h 3 ×70) نفر ساعت = سرانه آموزشی

27- در خواست کتب آموزش جدید مورد نیاز کارکنان به معاونت توسعه و درمان.

28- مسئول home care، مراقبت در مشتری.

29- دادن تشویق به کارکنانی که در امر پژوهشی مشارکت دارند.

30- تهیه انواع چک لیست­ها جهت ارزیابی، دفتر پرستاری sbarو دفتر تحویل و تحول بالینی بیماران.

 

 

 
 
تاریخ :
1398/10/10
تعداد بازدید:
1602
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal