۱۴۰۲ چهارشنبه ۲ فروردين
کلمات کلیدی
 1. جهرم
 2. دانشگاه جهرم
 3. دانشگاه علوم پزشکی جهرم
 4. فرهنگی
 5. دانشجویی
 6. فرهنگی و دانشجویی
 7. دانشجویی و فرهنگی
 8. معاونت فرهنگی
 9. معاونت فرهنگی و  دانشجویی
 10. معاونت دانشجویی و فرهنگی
 11. درمان
 12. معاونت درمان
 13. بهداشت
 14. معاونت بهداشت
 15. توسعه
 16. مدیریت
 17. مدیریت منابع
 18. توسعه و مدیریت منابع
 19. معاونت توسعه و مدیریت منابع
 20. معاونت توسعه
 21. تحقیقات
 22. فناوری
 23. تحقیقات و فناوری
 24. معاونت تحقیقات و فناوری
 25. معاونت تحقیقات
 26. معاونت آموزشی
 27. آموزش
 28. غذا
 29. دارو
 30. غذاو دارو
 31. معاونت غذا و دارو
 32. معاونت غذا
 33. پزشکی
 34. دانشکده پزشکی
 35. پرستاری
 36. دانشکده پرستاری
 37. دانشکده بهداشت
 38. پیراپزشکی
 39. دانشکده پیراپزشکی
 40. بیمارستان
 41. پیمانیه
 42. بیمارستان پیمانیه
 43. مطهری
 44. بیمارستان مطهری
 45. دکتر مطهری
 46. حوادث
 47. فوریت
 48. فوریت پزشکی
 49. فوریت های پزشکی
 50. مدیریت حوادث
 51. حوادث و فوریت های پزشکی
 52. مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
 53. اورژانس
 54. 115
 55. اورژانس جهرم
 56. روابط عمومی
 57. حراست
 58. مدیریت حراست
 59. فناوری اطلاعات
 60. مدیریت فناوری اطلاعات
 61. آمار
 62. مدیریت آمار
 63. امور حقوقی
 64. شورای پیشنهادات
 65. پیشنهادات
 66. عملکرد و شکایات
 67. بازرسی عملکرد و شکایات
 68. بازرسی
 69. برنامه استراتژیک
 70. استراتژیک
 71. شهرستان جهرم
 72. حوزه ریاست
 73. کارکنان
 74. اساتید
 75. سامانه پژوهان
 76. کمیته
 77. پژوهان
 78. پروپوزال
 79. پاورپوینت
 80. سرچ پیشرفته
 81. سرچ مقالات
 82. پاداش
 83. هیأت علمی
 84. منابع الکترونیک
 85. مقاله
 86. مدلیب
 87. فرم پروپزال
 88. پژوهشی
 89. صفحه شخصی
 90. کنگره
 91. اطلاعات پژوهشی
 92. سوختگی
 93. سرباز
 94. دسترسی به منابع
 95. ثبت عنوان
 96. اولویتهای پژوهشی
 97. استعداد درخشان
 98. بیدردی
 99. پایان نامه ها
 100. it
 101. ارزشیابی کارکنان
 102. مناقصه
 103. طب سنتی
 104. بیمه
 105. صندوق
 106. رادیو
 107. بیمه تکمیلی
 108. استخدام
 109. ارزشیابی
 110. اتوماسیون
 111. کرونا
 112. چارت معاونت
 113. تغذیه
 114. ید
 115. گواهی آموزشی
 116. گواهی
 117. کوهورت
 118. کمیته تحقیقات
 119. کشیک
 120. کد پستی
 121. کتابخانه
 122. کارگزینی
 123. پزشک خانواده
 124. پردیس
 125. نمرات
 126. نمازجمعه
 127. نتایج ازمون
 128. پشتیبانی
 129. مطب
 130. مصاحبه
 131. مشاوره
 132. مدارک
 133. مجلات
 134. اخلاق
 135. فیش
 136. فیش حقوقی
 137. فارغ التصیل
 138. عکس
 139. علوم پایه
 140. ضوابط
 141. نظارت
 142. ولایت
 143. پیمانی
 144. نحوی
 145. اتاق عمل
 146. ریاست
 147. روماتولوژی
 148. رفاهی
 149. رزومه
 150. دکتر
 151. نهاد
 152. درمانگاه
 153. هنری
 154. انتقالات
 155. جدیدالورود
 156. دانشجو
 157. جزوات
 158. ثبت نام
 159. تعهد
 160. تعهد محضری
 161. تسهیلات
 162. تجلیل
 163. بین الملل
 164. برنامه درسی
 165. برنامه کلاسی
 166. بیوشیمی
 167. بالینی
 168. اینترنت
 169. اپیدمیولوژی
 170. انتخاب واحد
 171. اناتومی
 172. اسکان
 173. آسپرین
 174. معاینات
 175. معاینه
 176. جوکاران
 177. بیماری
 178. ICS
 179. طب
 180. راهنما
 181. مسئول
 182. داروخانه
 183. قیمت
 184. سه گانه
 185. ماده
 186. ازمایشگاه
 187. ظرفیت
 188. برچسب
 189. سلف
 190. باکلوفن
 191. زیست شناسی
 192. زیست
 193. ژنتیک
 194. اعصاب
 195. تعهدنامه
 196. سم
 197. پورتال
 198. نمایشگاه
 199. تخصص
 200. نیمسال
 201. طرح رویش
 202. صندوق رفاه
 203. رزرو
 204. جشن
 205. ایین نامه
 206. گوگل
 207. کالای پزشکی
 208. پست الکترونیک
 209. خیرین
 210. پزشک
 211. صنایع
 212. ستاد
 213. رونمایی
 214. دستیاری
 215. نمونه
 216. خیراتی
 217. تحول نظام سلامت
 218. قصار
 219. ایازی
 220. بهورز
 221. بازنشستگی
 222. ایثارگران
 223. زایمان
 224. جنین‌
 225. رحم‌
 226. عوارض‌
 227. Preterm
 228. Prematurity
 229. Mortality
 230. Placental
 231. Dysfunction
 232. Uterus
 233. Anemia
 234. هموگلوبین
 235. Obstetric
 236. Complications
 237. Abortion
 238. آبسه
 239. آبله‌مرغان
 240. آپنه
 241. آتروفی
 242. آرتروز
 243. آرتریت
 244. آریتمی
 245. آفتاب زدگی
 246. آفتاب سوختگی
 247. آكنه
 248. آلرژن
 249. آلرژی
 250. آلوئول
 251. آمالگام
 252. آمبولی
 253. آمپوتاسیون
 254. آمنوره
 255. آناتومی
 256. آنافیلاكسی
 257. Smallpox
 258. Ataxia
 259. Atrophy
 260. Arteriosclerosis
 261. Arrhythmia
 262. Axon
 263. Acne
 264. Anatomy
 265. آنتی بادی
 266. Antibacterial
 267. آنتی بیوتیك
 268. آنتی باكتریال
 269. آنتی هیستامین
 270. آندروژن
 271. Androgen
 272. Endoscope
 273. آندوسكوپی
 274. Endoscopy
 275. آنژین
 276. Angina
 277. آنفلوآنزا
 278. Influenza
 279. آنمی
 280. Anemia
 281. آنوس
 282. آی ، یو ، دی
 283.  
 284. Optometry
 285. اپی گلوت
 286. Epilepsy
 287. اپیدرم
 288. اپیدمیولوژی
 289. Epidemiology
 290. اتوایمیون
 291. Autoimmune
 292. اتوزوم
 293. Autosome
 294. اتوكلاو
 295. اجابت مزاج
 296. اچ. آی . وی
 297. HIV
 298. ادرار
 299. Urine
 300. Orthopedics
 301. ارتوپدی
 302. ارتودنسی
 303. ارگاسم
 304. ارگان
 305. Organ
 306. باسیل
 307. Bacillus
 308. بافت
 309. Tissue
 310. باكتری
 311. Bacteria
 312. بالغ
 313. Adult
 314. Bradycardia
 315. Brucellosis
 316. برونش
 317. برونشیت
 318. بری بری
 319. بهداشت
 320. Hygiene
 321. بوتولیسم
 322. Botulism
 323. بی‌حسی
 324. بیستوری
 325. بیضه
 326. Testis
 327. بیلی‌روبین
 328. Bilirubin
 329. بیماری حاد
 330. Acute disease
 331. بیماریهای مقاربتی
 332. بینایی
 333. Vision
 334. بیوپسی
 335. Biopsy
 336. بیوشیمی
 337. Biochemistry
 338. بیولوژی
 339. Biology
 340. Pupil
 341. Patella
 342. پاتوژن
 343. Pathogen
 344. پاتولوژی
 345. Pathology
 346. پادتن
 347. Antibody
 348. پالس
 349. Pulse
 350. پره اكلامپسی
 351. Pre-eclampsia
 352. پروتز
 353. پروستات
 354. Prostate
 355. پرولاكتین
 356. prolactin
 357. پریتونیت
 358. پستان
 359. Breast
 360. پلاسنتا
 361. Placenta
 362. پلاكت
 363. Platelet
 364. پلور
 365. Pleura
 366. پلی اوری
 367. پماد
 368. Ointment
 369. پنومونی
 370. Pneumonia
 371. پوستول
 372. Poliomyelitis
 373. پیر چشمی
 374. پیلونفریت
 375. Pyelonephritis
 376. پیوند بافت زنده
 377. Graft
 378. تاتو
 379. Tattooing
 380. تامپون
 381. تاندون
 382. Tendon
 383. تاول
 384. تب
 385. Fever
 386. Tetanus
 387. تخمدان ها
 388. تخمك گذاری
 389.  
 390. تراخم
 391. تراشه
 392. Trachea
 393. تروما
 394. Trauma
 395. Thrombus
 396. ترومبوفلبیت
 397. تستوسترون
 398. تشنج
 399. Convulsion
 400. تصفیه كننده
 401. Detergent
 402. تغذیه
 403. Nutrition
 404. تنفس
 405. Respiration
 406. Breath
 407. تهوع
 408. Nausea
 409. Tuberculosis
 410. توراكس
 411. Thorax
 412. تومور
 413. Tumor
 414. توهم
 415. تیفوئید
 416. Fetus
 417. حاملگی
 418. Pregnancy

 

تاریخ :
1395/03/17
تعداد بازدید:
1028
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal