۱۴۰۲ يکشنبه ۶ فروردين
آگهي ثبت نام هيئت مديره هفتمين دوره انتخابات سازمان نظام پزشكي شهرستان جهرم
آگهي ثبت نام هيئت مديره هفتمين دوره انتخابات سازمان نظام پزشكي شهرستان جهرم
 
بدينوسيله به اطلاع كليه كادر پزشكي مشمول ماده 4قانون سازمان نظام پزشكي مي رساند هفتمين دوره انتخابات سازمان نظام پزشكي در تاريخ 30/04/1396 بطور همزمان در سراسر كشور برگزار خواهد شد.لذا متقاضيان واجد شرايط ثبت نام در هيئت مديره شهرستان جهرم مي توانند از تاريخ 14/03/1396 لغايت 20/03/1396(ظرف مدت يك هفته) با توجه به شرايط ذيل و در دست داشتن مدارك لازم به دبيرخانه هيئت اجرائي انتخابات نظام پزشكي شهرستان جهرم واقع در بلوار استاد مطهري-سايت پرديس دانشگاه علوم پزشكي جهرم-معاونت درمان-واحد امور اداري مراجعه و ثبت نام نمايند.
شرايط انتخاب شوندگان هيئت مديره نظام پزشكي به استناد ماده32قانون سازمان نظام پزشكي به شرح ذيل:
1-تابعيت دولت جمهوري اسلامي.
2-نداشتن فساد اخلاقي و مالي.
3-داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي در عمل به اجراي اصول پزشكي و رعايت اخلاق و شئون پزشكي.
4-داشتن حسن شهرت در تعهد عملي به احكام مبين اسلام و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
تبصره:اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تابع احكام دين اعتقادي خود مي باشند.
5-دارا بودن حداقل سه سال عضويت در سازمان نظام پزشكي.
6-عدم عضويت در هيئت هاي نظارت و اجرائي.
مدارك لازم جهت ثبت نام داوطلبين در هيئت مديره ها:
1-فتوكپي تمام صفحات شناسنامه(دو نسخه)
2-تصوير كارت ملي
3-6قطعه عكس 4*3 كه در سال جاري گرفته شده باشد.
4-تصوير كارت عضويت معتبر در سازمان نظام پزشكي كه برابر اصل شده باشد.
5-تكميل پرسشنامه داوطلبي عضويت هيئت مديره سازمان نظام پزشكي
6-تائيديه سه سال سابقه عضويت در سازمان نظام پزشكي
تبصره:همراه داشتن اصل مدارك مورد اشاره الزامي است.
 

هيئت اجرائي
هفتمين دوره انتخابات نظام پزشكيشهرستان جهرم

تاریخ:
1396/03/13
تعداد بازدید:
989
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal