۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۴ مهر
فراخوان جذب دستيار پژوهشي در مراكز تحقيقاتي دانشگاه
توضيحات
برنامه «جذب دستيار پژوهش»، برنامه ويژه پژوهشي براي پذيرش فارغ‌التحصيلان برتر علوم پزشكي در مراكز تحقيقاتي مصوب وزارت بهداشت جهت گذراندن طرح نيروي انساني و يا دوره سربازي است. اهداف اصلي اين برنامه عبارتند از:
• توسعه علم و فناوري در حوزه سلامت
• تأمين منابع انساني مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي
• تشويق فارغ‌التحصيلان برتر علوم پزشكي
• كاهش روند مهاجرت نخبگان حوزه سلامت
اين برنامه به دو شكل زير اجرا مي‌شود:
الف- جذب دستياران پژوهش: مخصوص مشمولان خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان (طرح نيروي انساني(
معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر اساس توافق به عمل آمده با معاونت علمي- فناوري رياست جمهوري و بنياد ملي نخبگان در نظر دارد ساليانه 100 نفر از فارغ‌التحصيلان برجسته گروه پزشكي را با عنوان «دستياران پژوهشي» در مراكز تحقيقاتي مصوب وزارت بهداشت جذب نمايد تا خدمات مربوط به قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان خود را به عنوان محقق در اين مراكز سپري كنند.
سهميه سالانه برنامه «جذب دستياران پژوهشي» حداكثر 30 پزشك عمومي (خانم مجرد يا متأهل) و 70 دندانپزشك عمومي (خانم/ آقا) يا داروساز عمومي (خانم/ آقا) است. شرايط جذب به شرح زير است:
1. معدل 17 يا بالاتر
2.حداقل يك مقاله منتشر شده و نمايه شده در ISI:Web of Science يا PubMed: MEDLINE به عنوان نويسنده اول يا مسؤول يا حداقل دو مقاله منتشر شده و نمايه شده در نمايه نامه هاي فوق(بدون شرط نفر اول يا نويسنده مسئوول)
تبصره 1:
پرونده افراد فارغ التحصيل از دانشگاه هاي تيپ 1(تهران، شهيد بهشتي، ايران، مشهد، تبريز، اصفهان، شيراز، كرمان، اهواز) با معدل 16، واجد شرط 2 و با سوابق تحقيقاتي برجسته نيز مورد بررسي قرار مي گيرد.
تبصره 2:
نحوه توزيع بر اساس رتبه‌بندي مراكز تحقيقاتي در ارزشيابي ساليانه كه توسط معاونت تحقيقات و فناوري انجام مي‌شود، صورت مي‌گيرد.

فرآيند اجرا
• ثبت‌نام و ارسال مدارك
• بررسي مدارك متقاضي توسط مسؤول برنامه در معاونت تحقيقات و فناوري (زمان‌بندي: حداقل يك روز و حداكثر يك هفته)
• درصورت احراز شرايط متقاضي، ارسال معرفي نامه توسط معاونت تحقيقات و فناوري به اداره كل دفتر منابع انساني وزارت بهداشت (زمان‌بندي: حداقل يك روز و حداكثر يك هفته)
ب- جذب دستياران پژوهش سرباز: مخصوص مشمولين خدمت نظام وظيفه
معاونت تحقيقات و فناوري بر اساس توافق با دفتر ثبت‌نام پيام‌آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ساليانه 200 نفر از فارغ‌التحصيلان برجسته گروه پزشكي را با عنوان «دستياران پژوهشي سرباز» در مراكز تحقيقاتي مصوب وزارت بهداشت جذب مي‌كند تا دوره نظام وظيفه خود را در اين مراكز سپري كنند.
مشمولان خدمت سربازيواجد هر سه شرط زيرمي‌توانند در برنامه «دستيار پژوهش سرباز» ثبت‌نام كنند:
• فارغ التحصيلان پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي عمومي، PhD در رشته‌هاي علوم پزشكي و كارشناسي ارشد علوم پايه
• معدل 16 يا بالاتر
• چاپ حداقل يك مقاله نمايه شده در نمايه‌ نامه‌هاي ISI: Web of science يا PubMed: MEDLINE و يا Scopus
تبصره :
در مراكز تحقيقاتياستان تهران، استان گيلان، استان مازندران، شهر اصفهان، شهر تبريز، شهر شيرازموافقت نشده است
فرآيند اجرا
• در ابتدا لازم است افراد متقاضي در سامانه متمركز ثبت‌نام پيام‌آوران بهداشت در آدرس http://tips.behdasht.gov.irثبت‌نام كنند.
• در مرحله بعد، به منظور تعيين واجد شرايط بودن، افراد متقاضي در برنامه «جذب دستياران پژوهش» در آدرسhttp://rap.hbi.irثبت‌نام كنند.
• افراد واجد شرايط لازم است برگه آماده به خدمت را طبق شرايط مندرج در سامانه متمركز ثبت‌نام پيام‌آوران بهداشت دريافت كرده باشند.
• بررسي مدارك متقاضي توسط مسؤول برنامه در معاونت تحقيقات و فناوري (زمان‌بندي: حداقل يك روز و حداكثر يك هفته)
• درصورت احراز شرايط متقاضي، ارسال معرفي نامه توسط معاونت تحقيقات و فناوري به دفتر ثبت‌نام پيام‌آوران بهداشت (زمان‌بندي: هر دو ماه يك‌بار و حداكثر يك هفته قبل از تاريخ اعزام)
تاریخ:
1396/03/13
تعداد بازدید:
1123
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal