۱۴۰۲ يکشنبه ۶ فروردين
اجراي طرح هوتلينگ در بيمارستان پيمانيه
 

سال 93 سال تغيير و تحول

در سال 93  شاهد تغيير وتحولات بي شماري در بيمارستان پيمانيه و ساير مراكز درماني بوديم .از دومين ماه  فصل بهار 1393 تا كنون كه وارداولين فصل بهار94 شده ايم ، هياهو و جنب و جوش بسياري در همه كاركنان و مسئولين ديده ميشود.

همه از طرح جديدي سخن ميگفتند  ... طرح تحول نظام سلامت و بسته هاي مختلفي كه در راه است ! ...

نگاه مراجعين ، بيماران بستري و پرسنل  به  دست مسئولين و توضيحات آنها در خصوص طرح مذكور بود.

طرحي هدفمند كه رفاه حال بيماران و رضايت خاطر  پرسنل را به ارمغان آورد .

كاهش هزينه هاي پرداختي بيماران ، بصورتي كه تنها 5% از كل هزينه با در دست داشتن فرم ارجاع و 10% كل هزينه بدون فرم ارجاع از بيماران دريافت مي شد ، زمزمه هاي رضايت و دعا و ثنا را براي همه مسئولين بيمارستان وهمچنين مسئولين  كشوري در پي داشت .

افزايش دريافتي هاي پرسنل  در اين طرح بارقه هاي اميد و تلاش بيشتر را نويد داد.

در اين ميان چيزي كه زياد شنيده ميشد ارتقاي طرح هتلينگ بيمارستانها بود .هر روز كه وارد بيمارستان مي شديم  و از راهروها ميگذشتيم شاهد تغيير و تحولات جديدي بوديم . همه در تلاش و تكاپو.

كارگران ساختماني را ميديديم كه در طول اين يكسال در سرما و گرما مشغول بكار هستند .

در گذشته از بخش هاي مختلف كه گذر ميكرديم ، بيمارستان را كه به يك رنگ ميديدم ، حال اما طرح ها و نقش هاي مختلفي به چشم ميآمد . سبز ، آبي ، صورتي و بنفش ...

انگار روحي تازه در بخش ها دميده شده است. چه رضايت خاطري دربيماران مي بينيم. با خود ميگوييم خدا را شكر ،  دست مسئولين كشوري ، دانشگاهي و بيمارستاني در د نكند كه اينچنين عامل رضايت خاطرو نشاط روحي بيماران شده اند.

حالا ديگر بخش جراحي يك  با رنگ  سبز در خاطرمان نقش مي بندد. راهرو بخش ، چهارچوب پنجره ها ، در ها و ضربه گير اتاق ها  همه به رنگ سبز درامده ، پرده هاي اتاق بيماران همه تعويض و به رنگ برگ درختان شده است...و اميد و نشاط را در دلها زنده مي كند .

 

تمام روشويي ها و ايينه هاي  اتاق بيماران تعويض و به طرحي جديد ونوين نصب شده است .

در بخش نويد زندگي و بوي حيات مي آيد.

از بخش جراحي يك كه  بيرون مي آييم . رنگ آبي   لاجوردي توجه مان را جلب ميكند . آبي كه آسمان  و دريا را خاطرنشان مي كند . نزديك تر كه ميرويم  تابلو بخش جراحي 2 را ميبينيم.  جراحي دو به رنگ آبي آسمان شده است.

تمام راهرو ها ، چهارچوب درها و پنجره ها و ضربه گير اتاق ها به رنگ آبي ديده مي شود. يك لحظه احساس آرامش  به سراغمان مي آيد و درد و رنج بيماري از خاطرمان مي رود.

روشويي ها و ايينه هاي اتاق بيماران نيز   تعويض شده و با طرح جديد ونوين نصب شده است .وپرده هاي اتاق ها با رنگ آبي خود آرامشي ژرف را به بيماران هديه مي دهد.

از بخش جراحي 2 با حس آرامشي كه در وجودمان نقش بسته است بيرون مي آييم ، تابلو بخش داخلي يك توجه مان را جلب ميكند ، وارد بخش كه ميشويم پرده هاي صورتي رنگ پنجره اي را به سوي بهار مي گشايد و دلتنگي و غم و بار سنگين درد را از دوش بيماران بر مي دارد .

تمامي راهرو ها ، ضربه گير اتاق ها ، چهارچوب درها و پنجره ها به رنگ صورتي ديده مي شود.

 واما بخش داخلي دو كه رنگ وروي متفاوت تري را به خود گرفته است . تقريبا از فصل تابستان تعميرات وتعويض ها در اين بخش شروع شده است  .واي كه چه با هيجاني همه كارها دنبال مي شد .اكنون كه وارد بخش مي شوي نتيجه آن همه زحمت كاملا نمايان است . همه بخش يكرنگ وهمگون . همه ي تغييرات در از بين بردن قسمتي از آلام ودرد هاي بيماران هم نوايي دارند .پرده هاي اتاق هايش به رنگ ياس ، رنگي كه آرامش رادر رگ بيماران و پرسنل تزريق مي كند .مرحبا ! به اين همه خلاقيت كه همه الهام گرفته از طبيعت وآفرينش بي چند وچون خداوند متعال است .

در اين بخش  كف سالن وديوار را هروها تا ارتفاع 80/1   سانتي متر سراميك كاري ومابقي ارتفاع تا سقف رنگ آميزي شده است و كليه سرويس هاي بهداشتي تعويض ونوسازي گرديده است.

با ديدن اينهمه تغييرات  از تلاش هاي بي وقفه  و همت  بلند مسئولين در جهت رفاه حال بيماران ،مراجعين و خرسندي پرسنل به وجد مي آييم .به سراغ مسئول امور ساختماني و مديريت بيمارستان مي رويم تا ازهزينه هاي صرف شده در بخشهاي مختلف درماني در راستاي طرح تحول نظام سلامت و ارتقاي هتلينگ بيمارستانها مطلع شويم، رقمي كه در برابر ديدنگانمان نقش ميبندد  مبلغ  4.441.261.320 ريال است .شگفتا از اين همت والا، دست مسئولين كشوري دردنكند !

با گفتن سپاس و خداقوتي از دفتر مديريت بيرون مي آييم . به سمت پذيرش باز مي گرديم.

مدت زماني در سكوت به مراجعين در رفت و آمد و پرتكاپو مينگرم ، همه در انتظار درمان ....

مشتاق كمك و دريافت خدمت... در انتظار دستي كه بار غمي ازدوش خسته شان بردارد.

و حقا كه طرح تحول نظام سلامت دست پرقدرت خداست كه از مجراي خلق به امداد بيماران آمده است.  خداوندا تو را سپاس .

اميد آنكه روزي فرا رسد كه شاهد پيشرفت هرچه بيشتر و بهتر اين مجموعه درماني در راه خدمت به خلق و رضاي مخلوق باشيم

به اميد آن روز  و شفاي همه بيماران ..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1394/02/27
تعداد بازدید:
335
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal