۱۴۰۰ شنبه ۲۸ فروردين

پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 130 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
كارگاه آموزش نرم افزار اكسل جهت دانشجويان استعدادهاي درخشان، المپياد و كميته دانشجويي توسعه آموزش درتاريخ28/08/139كارگاه آموزش نرم افزار اكسل جهت دانشجويان استعدادهاي درخشان، المپياد و كميته دانشجويي توسعه آموزش درتاريخ28/08/13981398/08/22 ادامه ...
كارگاه آموزش نرم افزار power point جهت دانشجويان استعدادهاي درخشان، المپياد و كميته دانشجويي توسعه آموزش درتاريخ21/08/1398كارگاه آموزش نرم افزار power point جهت دانشجويان استعدادهاي درخشان، المپياد و كميته دانشجويي توسعه آموزش درتاريخ21/08/13981398/08/22 ادامه ...
كارگاه آشنايي با جشنواره ايده هاي نوآورانه و آموزش نگارش ايدهكارگاه آشنايي با جشنواره ايده هاي نوآورانه و آموزش نگارش ايده1398/08/22 ادامه ...
كارگاه آموزش نرم افزار ورد جهت دانشجويان استعدادهاي درخشان، المپياد و كميته دانشجويي توسعه آموزش درتاريخ21/08/1398كارگاه آموزش نرم افزار ورد جهت دانشجويان استعدادهاي درخشان، المپياد و كميته دانشجويي توسعه آموزش درتاريخ21/08/13981398/08/21 ادامه ...
برگزاري آزمون صلاحيت هاي باليني درون دانشگاهي (آمادگي) در آذرماه 98برگزاري آزمون صلاحيت هاي باليني درون دانشگاهي (آمادگي) در آذرماه 98 جهت دانشجويان اكسترن و اينترن توسط مركز مطالعات وتوسعه با همكاري اساتيد گروه هاي باليني، همتايان -دستياران و old intern ها برگزار خواهد گرديد.1398/08/21 ادامه ...
آموزش هاي پيش بيني شده در مركز مهارتهاي باليني در آبان و آذرماه سال98آموزش هاي پيش بيني شده در مركز مهارتهاي باليني در آبان و آذرماه سال981398/08/21 ادامه ...
آزمون صلاحيت هاي باليني درون دانشگاهي (آمادگي) در دي ماه 98 جهت دانشجويان رزيدنت بيهوشيآزمون صلاحيت هاي باليني درون دانشگاهي (آمادگي) در دي ماه 98 جهت دانشجويان رزيدنت بيهوشي توسط اساتيد گروه بيهوشي با همكاري مركز مطالعات وتوسعه آموزش پزشكي برگزار خواهد گرديد.1398/08/21 ادامه ...
فراخوان بيست و يكمين همايش آموزش پزشكي ، سيزدهيمن جشنواره آموزشي شهيد مطهري و دومين جشنواره دانشجويي ايده هاي نوآورانه آموزشيفراخوان بيست و يكمين همايش آموزش پزشكي ، سيزدهيمن جشنواره آموزشي شهيد مطهري و دومين جشنواره دانشجويي ايده هاي نوآورانه آموزشي1398/08/14 ادامه ...
ادامه كارگاههاي توانمندي سازي جهت اساتيد جديدالورود و علاقمند ادامه كارگاههاي توانمندي سازي جهت اساتيد جديدالورود و علاقمند1398/08/14 ادامه ...
ويژه برنامه گراميداشت سي امين سالگرد تأسيس مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت ويژه برنامه گراميداشت سي امين سالگرد تأسيس مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت 1398/08/13 ادامه ...
اطلاعيه برگزاري كارگاه هاي استعدادهاي درخشان-كميته دانشجويي توسعه آموزش و مركز مهارتهاي بالينياطلاعيه برگزاري كارگاه هاي استعدادهاي درخشان-كميته دانشجويي توسعه آموزش و مركز مهارتهاي باليني1398/08/12 ادامه ...
تاريخ برگزاري و عناوين موضوعات حيطه هاي دوازدهمين دوره المپياد علمي دانشجويي تاريخ برگزاري و عناوين موضوعات حيطه هاي دوازدهمين دوره المپياد علمي دانشجويي1398/08/12 ادامه ...
سمينار سراسري آموزش مبتني بر توانمندي سمينار سراسري آموزش مبتني بر توانمندي 1398/07/29 ادامه ...
مهلت ارسال فرايندهاي آموزشي به دبيرخانه سيزدهمين جشنواره شهيد مطهري مهلت ارسال فرايندهاي آموزشي به دبيرخانه سيزدهمين جشنواره شهيد مطهري 1398/06/09 ادامه ...
فراخوان سيزدهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري و مهلت ارسال فرايندها به دبيرخانهفراخوان سيزدهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري و مهلت ارسال فرايندها به دبيرخانه1398/06/09 ادامه ...
بازديد بيروني تيم ارزياب اعتباربخشي بيمارستاني وزارت از بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي جهرمبازديد بيروني تيم ارزياب اعتباربخشي بيمارستاني وزارت از بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي جهرم1398/06/09 ادامه ...
كنگره بين المللي آموزش پزشكي 2019كنگره بين المللي آموزش پزشكي 20191398/04/29 ادامه ...
سمينار سراسري دانش پژوهي آموزشي سمينار سراسري دانش پژوهي آموزشي 1398/04/24 ادامه ...
پشتيباني فعاليت دانشجويان مستعد تحصيليپشتيباني فعاليت دانشجويان مستعد تحصيلي1398/04/12 ادامه ...
پذيرش دانشجو در دهمين دوره الكترونيك كارشناسي ارشدپذيرش دانشجو در دهمين دوره الكترونيك كارشناسي ارشد1398/04/12 ادامه ...
استفاده از سهميه كارشناسي به كارشناسي ارشد استفاده از سهميه كارشناسي به كارشناسي ارشد 1398/04/12 ادامه ...
اطلاعيه بسيار مهم جهت انجام ارزشيابي كيفيت تدريس اساتيد اطلاعيه بسيار مهم جهت انجام ارزشيابي كيفيت تدريس اساتيد 1398/03/12 ادامه ...
برگزاري كارگاه تزريقات IM-ID-SQ و IV(گروه دوم) برگزاري كارگاه تزريقات IM-ID-SQ و IV(گروه دوم) 1398/03/11 ادامه ...
برگزاري كارگاه تزريقات IM-ID-SQ و IV(گروه دوم) برگزاري كارگاه تزريقات IM-ID-SQ و IV(گروه دوم) 1398/03/11 ادامه ...
برگزاري كارگاه تزريقات IM-ID-SQ و IV(گروه دوم) برگزاري كارگاه تزريقات IM-ID-SQ و IV(گروه دوم) 1398/03/11 ادامه ...
برگزاري كارگاه تزريقات دوم برگزاري كارگاه تزريقات دوم 1398/03/05 ادامه ...
برگزاري كارگاه تزريقات برگزاري كارگاه تزريقات1398/03/05 ادامه ...
گردهمايي اساتيد و دانشجويان المپياد گردهمايي اساتيد و دانشجويان المپياد 1398/02/30 ادامه ...
جلسه جهت تعيين راهكارهاي حمايتي از دانشجويان المپياديجلسه جهت تعيين راهكارهاي حمايتي از دانشجويان المپيادي1398/02/30 ادامه ...
برگزاري آزمون صلاحيت هاي باليني كشوريبرگزاري آزمون صلاحيت هاي باليني كشوري1398/02/17 ادامه ...
<<   <  1 2 3 4 5  >   >>  
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal