۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن
جلسه مشترك معاون و مديران معاونت آموزشي با معاونت پژوهشي
با توجه به برگزاري نشست هاي مشترك مديران معاونت ها، جلسه مشترك معاون و مديران معاونت آموزشي با معاونت پژوهشي برگزار شد. در اين جلسه ضمن آشنايي مديران دو معاونت، در زمينه گسترش فعاليت هاي مشترك بحث و تبادل نظر گرديد.
به نام خدا
با توجه به برگزاري نشست هاي مشترك مديران معاونت ها، جلسه مشترك معاون و مديران معاونت آموزشي با معاونت پژوهشي برگزار شد.
در اين جلسه ضمن آشنايي مديران دو معاونت، در زمينه گسترش فعاليت هاي مشترك بحث و تبادل نظر گرديد.
از جمله مباحث مطرح شده 1- ثبت موضوع پايان نامه رشته هاي پزشكي و كارشناسي ارشد در زمان مقرر و لزوم رعايت مفاد آيين نامه هاي 2-دريافت اطلاعات آماري از مسئول واحد آمار به منظور جلوگيري از دريافت آمارهاي متفاوت 3-اعزام دانشجويان ، اساتيد و اعضاي هيئت علمي به كنگره ها با موافقت مدير گروه ، معاون آموزشي و مسئولين مربوطه.4- طرح پژوهشي مشترك به منظور صرفه جويي در هزينه ها و كسب امتياز مشترك، بين گروههاي آموزشي دانشگاه شيراز وكميته تحقيقات ،.5- برگزاري كارگاه هاي پروپوزال نويسي و مقاله نويسي جهت اعضاي هيئت علمي جديد 6- محاسبه امتياز آموزشي طرح هاي تحقيقاتي ، در CV هيات علمي با توجه به آئين نامه ارتقاء اعضاي محترم هيات علمي 7- كارگاههاي برگزار شده درمعاونت پژوهشي با آموزش مداوم هماهنگي لازم جهت امتيازدهي در نظر گرفته شود.8- كتابهاي منبع يا Text موجود در كتابخانه هاي بيمارستان پيمانيه و مطهري كه به اعضاي هيات علمي و يا اساتيد باليني تحويل داده مي شود از كتابخانه بيرون نرفته و يا به امانت داده نشود. 9-دستگاههاي آزمايشگاهي غير فعال در آزمايشگاهها شناسايي و در خصوص استفاده از آنان تصميم گيري شود. 10-پيرامون توانمندي كميته تحقيقات دانشجويي نيز بحث و تبادل نظر گرديد.
 
تاریخ:
1394/11/14
تعداد بازدید:
1472
منبع:
معاونت آموزشي
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal