۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد
بخش سيمكان

 

 

عنوان پروژه:                                       ساختمان تاسيسات ، ديوار و محوطه  مركز درمان بستر ده تختخوابي  دوزه سيمكان

سيمكان

محل اجرا: بخش سيمكان جهرم

تامين اعتبار: استاني

زير بنا : 1070 متر مربع

تاريخ اجرا: 1394

تاريخ بهره برداري: 1396

درصد پيشرفت فيزيكي: 100 درصد

اعتبار هزينه شده(ميليون ريال): 11000

ناظر ابنيه : مهندس حقدان

ناظر تاسيسات:  مهندس ذوالفقاري

برنامه­ريزي و كنترل پروژه : مهندس شاهين

 

 

 

 

 

عنوان پروژه:                                       خانه بهداشت  كلاكلي

سيمكان

محل اجرا: بخش سيمكان

تامين اعتبار: تفاهم نامه بهداشتي

زير بنا : 110 متر مربع

تاريخ اجرا: 1395

تاريخ بهره برداري: 1396

درصد پيشرفت فيزيكي: 100 درصد

اعتبار هزينه شده(ميليون ريال): 1650

ناظر ابنيه : مهندس سبويي

ناظر تاسيسات:  مهندس ذوالفقاري

برنامه­ريزي و كنترل پروژه : مهندس شاهين

 

 

عنوان پروژه:                                       خانه بهداشت  آرجويه

سيمكان

محل اجرا: بخش سيمكان

تامين اعتبار: تفاهم نامه بهداشتي

زير بنا : 110 متر مربع

تاريخ اجرا: 1395

درصد پيشرفت فيزيكي: 100 درصد

پيش بيني هزينه ها(ميليون ريال): 1650

ناظر ابنيه : مهندس سبويي

ناظر تاسيسات:  مهندس ذوالفقاري

برنامه­ريزي و كنترل پروژه : مهندس شاهين

 

 

 

 

 

 

 

عنوان پروژه:                                       خانه بهداشت  چهارطاق

سيمكان

محل اجرا: بخش سيمكان

تامين اعتبار: تفاهم نامه بهداشتي

زير بنا : 110 متر مربع

تاريخ اجرا: 1396

درصد پيشرفت فيزيكي: 55 درصد

پيش بيني هزينه ها(ميليون ريال): 2000

ناظر ابنيه : مهندس سبويي

ناظر تاسيسات:  مهندس ذوالفقاري

برنامه­ريزي و كنترل پروژه : مهندس شاهين

 

 

 

عنوان پروژه:                                        سه پانسيون مركز دوزه

سيمكان

محل اجرا: بخش سيمكان

تامين اعتبار: تفاهم نامه بهداشتي

زير بنا : 300 متر مربع

تاريخ اجرا: 1395

درصد پيشرفت فيزيكي: 100 درصد

پيش بيني هزينه ها(ميليون ريال): 4500

ناظر ابنيه : مهندس سبويي

ناظر تاسيسات:  مهندس  ذوالفقاري

برنامه­ريزي و كنترل پروژه : مهندس شاهين

 

 

 

عنوان پروژه:                                      پانسيون دشتدال

سيمكان

محل اجرا: بخش سيمكان

تامين اعتبار: تفاهم نامه بهداشتي

زير بنا : 100 متر مربع

تاريخ اجرا: 1395

درصد پيشرفت فيزيكي: 100 درصد

پيش بيني هزينه ها(ميليون ريال): 1500

ناظر ابنيه : مهندس سبويي

ناظر تاسيسات:  مهندس  ذوالفقاري

برنامه­ريزي و كنترل پروژه : مهندس شاهين

 

 

عنوان پروژه:                                        پانسيون   بهجان

سيمكان

محل اجرا: بخش سيمكان

تامين اعتبار: تفاهم نامه بهداشتي

زير بنا : 100 متر مربع

تاريخ اجرا: 1395

درصد پيشرفت فيزيكي: 100 درصد

پيش بيني هزينه ها(ميليون ريال): 1500

ناظر ابنيه : مهندس سبويي

ناظر تاسيسات:  مهندس  ذوالفقاري

برنامه­ريزي و كنترل پروژه : مهندس شاهين

 

 

 

عنوان پروژه:                                        پانسيون جرمشت

سيمكان

محل اجرا: بخش سيمكان

تامين اعتبار: تفاهم نامه بهداشتي

زير بنا : 100 متر مربع

تاريخ اجرا: 1395

درصد پيشرفت فيزيكي: 100 درصد

پيش بيني هزينه ها(ميليون ريال): 1500

ناظر ابنيه : مهندس سبويي

ناظر تاسيسات:  مهندس  ذوالفقاري

برنامه­ريزي و كنترل پروژه : مهندس شاهين

 

 

عنوان پروژه:                                      پانسيون  آرجويه

سيمكان

محل اجرا: بخش سيمكان

تامين اعتبار: تفاهم نامه بهداشتي

زير بنا : 100 متر مربع

تاريخ اجرا: 1395

درصد پيشرفت فيزيكي: 100 درصد

پيش بيني هزينه ها(ميليون ريال): 1500

ناظر ابنيه : مهندس سبويي

ناظر تاسيسات:  مهندس  ذوالفقاري

برنامه­ريزي و كنترل پروژه : مهندس شاهين

 

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1397/08/20
تعداد بازدید:
802
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal