۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد
بخش مركزي

عنوان پروژه:                                      مركز خدمات جامع سلامت شهري شهيدان منصوري

مركزي

محل اجرا: بخش مركزي

تامين اعتبار: خير

زير بنا : 650 متر مربع

تاريخ اجرا: 1396

درصد پيشرفت فيزيكي: 100 درصد

پيش بيني هزينه ها(ميليون ريال): 9000

ناظر ابنيه : مهندس حقدان

ناظر تاسيسات:  مهندس ذوالفقاري

برنامه­ريزي و كنترل پروژه : مهندس شاهين

 

 

عنوان پروژه:                                        مركز خدمات جامع  سلامت شهري ولي عصر (عج )

مركزي

محل اجرا: بخش مركزي

تامين اعتبار: تفاهم نامه بهداشتي

زير بنا : 945 متر مربع

تاريخ اجرا: 1396

درصد پيشرفت فيزيكي: 100 درصد

پيش بيني هزينه ها(ميليون ريال): 10500

ناظر ابنيه : مهندس دمان

ناظر تاسيسات:  مهندس  فرحناك

برنامه­ريزي و كنترل پروژه : مهندس شاهين

 

 

 

عنوان پروژه:                                      مركز خدمات  جامع  سلامت شهري مرحومه صولت حقيقت

مركزي

محل اجرا: بخش مركزي

تامين اعتبار: خير

زير بنا : 640 متر مربع

تاريخ اجرا: 1396

درصد پيشرفت فيزيكي: 100 درصد

پيش بيني هزينه ها(ميليون ريال): 10000

ناظر ابنيه : مهندس حقدان

ناظر تاسيسات:   مهندس ذوالفقاري

برنامه­ريزي و كنترل پروژه : مهندس شاهين

 

 

عنوان پروژه:                                        مركز خدمات  جامع  سلامت شهري امام علي (ع)

مركزي

محل اجرا: بخش مركزي

تامين اعتبار: تفاهم نامه بهداشتي

زير بنا : 630 متر مربع

تاريخ اجرا: 1396

درصد پيشرفت فيزيكي: 70 درصد

پيش بيني هزينه ها(ميليون ريال): 9000

ناظر ابنيه : مهندس دمان

ناظر تاسيسات:   مهندس ذوالفقاري

برنامه­ريزي و كنترل پروژه : مهندس شاهين

 

 

 

 

عنوان پروژه:                                      مركز خدمات جامع   سلامت  روستايي محمد رسول الله (ص)

مركزي

محل اجرا: بخش مركزي

تامين اعتبار: تفاهم نامه بهداشتي

زير بنا : 600 متر مربع

تاريخ اجرا: 1396

درصد پيشرفت فيزيكي: 95 درصد

پيش بيني هزينه ها(ميليون ريال): 9000

ناظر ابنيه : مهندس حقدان

ناظر تاسيسات:   مهندس ذوالفقاري

برنامه­ريزي و كنترل پروژه : مهندس شاهين

 

 

 

عنوان پروژه:                                      مركز خدمات جامع   سلامت  روستايي  شهيد آذرپيكان

مركزي

محل اجرا: بخش مركزي

تامين اعتبار: تفاهم نامه بهداشتي

زير بنا : 655 متر مربع

تاريخ اجرا: 1396

درصد پيشرفت فيزيكي: 75 درصد

پيش بيني هزينه ها(ميليون ريال): 9000

ناظر ابنيه : مهندس سبويي

ناظر تاسيسات:  مهندس ذوالفقاري

برنامه­ريزي و كنترل پروژه : مهندس شاهين

 

 

 

 

عنوان پروژه:                                      آزمايشگاه غفوري

مركزي

محل اجرا: بخش مركزي

تامين اعتبار: تفاهم نامه بهداشتي

زير بنا : 760 متر مربع

تاريخ اجرا: 1395

درصد پيشرفت فيزيكي: 100 درصد

پيش بيني هزينه ها(ميليون ريال): 6000

ناظر ابنيه : مهندس سبويي

ناظر تاسيسات:   مهندس ذوالفقاري

برنامه­ريزي و كنترل پروژه : مهندس شاهين

 

 

عنوان پروژه:                                        مركز بهداشت شهرستان و مركز آموزش بهورزي

مركزي

محل اجرا: بخش مركزي

تامين اعتبار: تفاهم نامه بهداشتي

زير بنا : 3000 متر مربع

تاريخ اجرا: 1395

درصد پيشرفت فيزيكي: 28 درصد

پيش بيني هزينه ها(ميليون ريال): 15000

ناظر ابنيه : مهندس مهارت

ناظر تاسيسات:   مهندس ذوالفقاري

برنامه­ريزي و كنترل پروژه : مهندس شاهين

 

 

 

 

 

عنوان پروژه:                                        پايگاه سلامت شهري امام صادق (ع)

مركزي

محل اجرا: بخش مركزي

تامين اعتبار: تفاهم نامه بهداشتي

زير بنا : 670 متر مربع

تاريخ اجرا: 1395

درصد پيشرفت فيزيكي: 100 درصد

پيش بيني هزينه ها(ميليون ريال): 8500

ناظر ابنيه : مهندس مهارت

ناظر تاسيسات:   مهندس ذوالفقاري

برنامه­ريزي و كنترل پروژه : مهندس شاهين

 

 

 

عنوان پروژه:                                        پايگاه سلامت شهري غدير

مركزي

محل اجرا: بخش مركزي

تامين اعتبار: تفاهم نامه بهداشتي

زير بنا : 600 متر مربع

تاريخ اجرا: 1395

درصد پيشرفت فيزيكي: 75 درصد

پيش بيني هزينه ها(ميليون ريال): 8000

ناظر ابنيه : مهندس مهارت

ناظر تاسيسات:   مهندس ذوالفقاري

برنامه­ريزي و كنترل پروژه : مهندس شاهين

 

 

 

عنوان پروژه:                                       خانه بهداشت  حنا

مركزي

محل اجرا: بخش مركزي

تامين اعتبار: تفاهم نامه بهداشتي

زير بنا : 100 متر مربع

تاريخ اجرا: 1395

تاريخ بهره برداري: 1396

درصد پيشرفت فيزيكي: 100 درصد

اعتبار هزينه شده(ميليون ريال): 1650

ناظر ابنيه : مهندس سبويي

ناظر تاسيسات:  مهندس ذوالفقاري

برنامه­ريزي و كنترل پروژه : مهندس شاهين

 

 

 

 

 

عنوان پروژه:                                      خانه بهداشت علويه

مركزي

محل اجرا: بخش مركزي

تامين اعتبار: تفاهم نامه بهداشتي

زير بنا : 110 متر مربع

تاريخ اجرا: 1395

درصد پيشرفت فيزيكي: 100 درصد

پيش بيني هزينه ها(ميليون ريال): 1650

ناظر ابنيه : مهندس مهارت

ناظر تاسيسات:  مهندس ذوالفقاري

برنامه­ريزي و كنترل پروژه : مهندس شاهين

 

 

عنوان پروژه:                                       خانه بهداشت  احمديه

مركزي

محل اجرا: بخش مركزي

تامين اعتبار: تفاهم نامه بهداشتي

زير بنا : 110 متر مربع

تاريخ اجرا: 1396

درصد پيشرفت فيزيكي: 95 درصد

پيش بيني هزينه ها(ميليون ريال): 1650

ناظر ابنيه : مهندس سبويي

ناظر تاسيسات:  مهندس ذوالفقاري

برنامه­ريزي و كنترل پروژه : مهندس شاهين

 

 

 

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1397/08/20
تعداد بازدید:
402
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal