۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد
بيمارستان پيمانيه

عنوان پروژه:                                       كلينيك ويژه  امام رضا (ع)  يمارستان پيمانيه جهرم

پيمانيه

محل اجرا: سايت بيمارستان پيمانيه

تامين اعتبار: طرح تحول نظام سلامت-­خير- ملي

زير بنا : 2050 متر مربع

تاريخ اجرا: 1394

تاريخ بهره برداري: 1396

درصد پيشرفت فيزيكي: 100 درصد

اعتبار هزينه شده(ميليون ريال): 40000

ناظر ابنيه : مهندس حقدان

ناظر تاسيسات:  مهندس ذوالفقاري

برنامه­ريزي و كنترل پروژه : مهندس شاهين

 

 

عنوان پروژه:                                       مركز تشخيص وغربال گري سرطان بيمارستان پيمانيه  جهرم

پيمانيه

محل اجرا: سايت بيمارستان پيمانيه

تامين اعتبار: طرح تحول نظام سلامت

زير بنا : 750 متر مربع

تاريخ اجرا: 1394

تاريخ بهره برداري: 1396

درصد پيشرفت فيزيكي: 100 درصد

اعتبار هزينه شده(ميليون ريال): 13000

ناظر ابنيه : مهندس حقدان

ناظر تاسيسات:  مهندس ذوالفقاري

برنامه­ريزي و كنترل پروژه : مهندس شاهين

 

 

عنوان پروژه:                                        مركز شيمي درماني حاج جواد شيزادي

پيمانيه

محل اجرا: سايت بيمارستان پيمانيه

تامين اعتبار: خير

زير بنا : 2000 متر مربع

تاريخ اجرا: 1395

درصد پيشرفت فيزيكي: 78 درصد

پيش بيني هزينه ها(ميليون ريال): 30000

ناظر ابنيه : مهندس حقدان

ناظر تاسيسات:  مهندس ذوالفقاري

برنامه­ريزي و كنترل پروژه : مهندس شاهين

 

 

 

عنوان پروژه:                                       توسعه اورژانس بيمارستان پيمانيه جهرم

پيمانيه

محل اجرا: سايت بيمارستان پيمانيه

تامين اعتبار: طرح تحول نظام سلامت

زير بنا : 1200 متر مربع

تاريخ اجرا: 1395

درصد پيشرفت فيزيكي: 100 درصد

پيش بيني هزينه ها(ميليون ريال): 23000

ناظر ابنيه : مهندس حقدان

ناظر تاسيسات:  مهندس ذوالفقاري

برنامه­ريزي و كنترل پروژه : مهندس شاهين

 

 

 

عنوان پروژه:                                       پايگاه اورژانس هوايي پيمانيه

پيمانيه

محل اجرا: سايت بيمارستان پيمانيه جهرم

تامين اعتبار: دانشگاه

زير بنا : 400 متر مربع

تاريخ اجرا: 1395

تاريخ بهره برداري: 1396

درصد پيشرفت فيزيكي: 100 درصد

اعتبار هزينه شده(ميليون ريال): 4000

ناظر ابنيه : مهندس حقدان

ناظر تاسيسات:  مهندس ذوالفقاري

برنامه­ريزي و كنترل پروژه : مهندس شاهين

 

 

عنوان پروژه:                                       راه اندازي بخش آنژيوگرافي بيمارستان پيمانيه جهرم

پيمانيه

محل اجرا: سايت بيمارستان پيمانيه جهرم

تامين اعتبار: دانشگاه

زير بنا : 400 متر مربع

تاريخ اجرا: 1395

درصد پيشرفت فيزيكي: 100 درصد

پيش بيني هزينه ها(ميليون ريال): 7000

ناظر ابنيه : مهندس حقدان

ناظر تاسيسات:  مهندس ذوالفقاري

برنامه­ريزي و كنترل پروژه : مهندس شاهين

 

 

 

 

 

 

عنوان پروژه:  احداث ساختمان الحاقي كلينيك ويژه و بخش اعصاب و روان بيمارستان پيمانيه

پيمانيه

محل اجرا: سايت بيمارستان پيمانيه جهرم

تامين اعتبار: دانشگاه

زير بنا : 600 متر مربع

تاريخ اجرا: 1396

درصد پيشرفت فيزيكي: 35 درصد

پيش بيني هزينه ها(ميليون ريال): 10000

ناظر ابنيه : مهندس حقدان

ناظر تاسيسات:  مهندس ذوالفقاري

برنامه­ريزي و كنترل پروژه : مهندس شاهين

 

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1397/08/20
تعداد بازدید:
1421
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal