۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد
شرح وظايف ناظران

شرح وظايف گروه ناظرين ساختمان، برق ومكانيك

تهيه طرح ونقشه هاي تاسيسات برقي ومكانيكي پروژه هاي تكميلي وتوسعه واحدها در سطح دانشگاه.
بررسي طرح تهيه شده توسط مشاوران وهماهنگي لازم با مشاور.
تهيه برآورد جهت پروژه‌هاي احداثي.
نظارت براجراي تاسيسات برقي ومكانيكي پروژه .
تهيه وتنظيم متره كارهاي انجام شده.
تهيه صورتجلسات كارهاي پنهاني.
بررسي صورت وضعيت كاركرد پيمانكاران.بررسي صورت وضعيتهاي موقت وقطعي پروژه ها.
بررسي صورت وضعيتهاي تعديل موقت وقطعي پروژه‌ها.
بررسي اسناد هزينه شده جهت كارهاي تاسيسات برقي ومكانيكي واحدها.
نظارت برامور نگهداري وتعميرات تاسيسات برقي ومكانيكي.
تهيه فرم واسناد مناقصه (آسانسور، ديزل، چيلر، ايرواشر، هواساز و.....).
شركت در جلسات تحويل موقت وقطعي پروژه ها وارائه گزارش درصورت وجود ويا عدم نقص.
بحث ومشاوره با كارشناسان ساختمان جهت اجراء پروژه‌ها.
حضور در جلسات برگزاري مناقصات مربوطه جهت بررسي مشخصات فني.
نظارت بر اجراي تعميرات اساسي در واحدهاي مختلف.
تهيه آمارواطلاعات مربوط به فضاهاي فيزيكي ساختمان

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/05
تعداد بازدید:
449
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal