دانشگاه علوم پزشکی جهرم
الگوی شخصیتی ما در بحران کدام است ؟؟

در بحران های اجتماعی مانند کرونا سه  الگوی شخصیتی در میان افراد جامعه شکل می گیرد لازم است کمی تامل کنیم تا ببینیم در کدام دسته از این الگوها قرار می گیریم

1) الگوی شخصیتی قربانی : در این الگوی شخصیتی فرد دایما بخود و دیگران نکات منفی را گوشزد می‌کند و همیشه به قضایا  نا امیدانه مینگرد و احساس میکند هیچ راهی جهت خروج از بحران وجود ندارد ، این چنین شخصیت ها آدم را یاد کارکتر گلام در سفرهای گالیور می اندازد با آن تکه کلام معروفش که می گوید : « من می‌دونم کارمون تمومه ... من می‌دونم ...»   تبعات این باور و شیوه زندگی چیزی جز فرو رفتن هر چه بیشتر در بحران نیست و باعث میشود شخص هیچوقت نتواند سررشته امور را در دست گیرد و نهایتا از او شخصیتی بدبین می سازد .

2) الگوی شخصیتی منفعت طلب
در این الگوی شخصیتی فرد فقط بخودش می نگرد و توجهی به درد هم نوع خود ندارد و بعضاً در صدد سو استفاده از موقعیت بوجود آمده است .. چنین شخصیتی شاید احساس زرنگی کند ولی قطعا روزی خواهد رسید که پاسخگوی وجدان خود نخواهد بود ...

3)الگوی شخصیتی مسولیت پذیر در این الگوی شخصیتی فرد عمیقأ باور دارد که بر قایقی سوار است که چنانچه آنرا سوراخ کند هم خود و هم دیگران غرق خواهند شد . بنابراین تلاش میکند تا باری را از دوش جامعه بر دارد ، در چنین شرایطی اخبار ناامیدانه منتشر نمی‌کند ، نقش حامی و حمایتگر را بازی می‌کند ،از وارسی های بیمارگونه که ذهن انسان را در گیر فوبیای بیماری میکند دوری میکند ، و خودش منبع دلگرمی میشود .

لازم است کمی با خودمان خلوت کنیم که ما کجای  این الگوهای شخصیتی ایستاده ایم برای برون رفت  از بحران ها لازم است که فارغ هر گونه اندیشه، دیدگاه و اعتقادی که داریم الگوی مسولیت پذیری را در خودمان تقویت کنیم حال وطنمان زمانی خوب خواهد شد که هرکس ورای دردهایی که دارد تحمل میکند مسولیت پذیر باشد این کشور باید برای فرزندانمان   امن بماند .  به قول شاعر: همراه شو عزیز  کاین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود ...

جواد قاسمی
رییس اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشگاه
تاریخ:
1398/12/28
تعداد بازدید:
336
Powered by DorsaPortal