دانشگاه علوم پزشکی جهرم
فرهنگی
سواد رسانه سبب می‌شود مردم از حالت مصرفی خارج شوند
منصور تفویضی مدیر اداره تعالی فرهنگی دانشگاه امروز در کارگاه سواد رسانه ای گفت: سواد رسانه ای یک مهارت ضروری در دنیای امروزی برای تشخیص محتوا و بازنمایی های رسانه ای درست از نادرست است.

منصور تفویضی  مدیر اداره تعالی فرهنگی دانشگاه امروز در کارگاه سواد رسانه ای گفت: سواد رسانه ای  یک مهارت ضروری در دنیای امروزی برای تشخیص محتوا و بازنمایی های رسانه ای درست از نادرست است.

وی افزود:  سواد رسانه سبب می‌شود مردم از حالت مصرفی خارج شده و از رسانه‌ها به صورت هوشمندانه‌ بهره‌مند شوند.

وی گفت: این کارگاه  با هدف شناخت پیام های آشکار و پنهان ،اهداف و انگیزه های ارسال کنندگان پیام و چگونگی شناخت بازنمایی ها در تولیدات رسانه ای برگزار شده است.

همچنین در ادامه کارگاه سواد رسانه ای  محمد جواد موحد مسئول روابط عمومی دانشگاه از اهمیت  و نقش رسانه و چگونگی تاثیر آن بر افکار عمومی صحبت کرد.

مفاهیم مهمی همچون ارزش ها و عناصر خبری که نقش مهمی در نگارش صحیح خبر دارد  از دیگر مطالب گفته شده در این کارگاه بود.  

این کارگاه توسط معاونت فرهنگی و  دانشجویی و با همکاری  اداره تعالی فرهنگی و روابط عمومی دانشگاه امروز 23 دری ماه 98 در سالن شهید ایرانمنش برگزار شد.

تاریخ:
1398/10/24
تعداد بازدید:
304
منبع:
Powered by DorsaPortal