۱۳۹۹ يکشنبه ۴ آبان
دفتر پرستاري
نام و نام خانوادگي: مريم عدناني
سمت: مدير خدمات پرستاري
تحصيلات: كارشناس پرستاري
سنوات خدمت: 16سا ل
سوابق:
مسئول بخش ccu به مدت 8 ماه
مسئول بخش جراحي به مدت 2 سال
سوپروايزر باليني از سال88 الي 93
مسئول كميته هاي بيما رستا ني سا ل 91 الي 93
مدير خدمات پرستاري سا ل93 تاكنونتاریخ :
1394/04/23
تعداد بازدید:
2811
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal