۱۳۹۹ جمعه ۹ آبان
موظفي پرستاران

هرپرسنل درماني(گروه پرستاري) باتوجه به سنوات خدمتي خود و اينكه در هفته چند ساعت موظفي بايدبگذراند، از روش گفته شده استفاده مي گردد البته با عنايت به قانون ارتقاء بهره وري پرستاران در افراد مختلف، متفاوت خواهد بود.

نكات:

روزهاي عادي و غير تعطيل

7 ساعت

شيفت D(صبح)

7 ساعت

شيفت E(عصر)

19 ساعت

شيفت N(شب)

 

روزهاي جمعه و تعطيل رسمي

10 ساعت

شيفت D(صبح)

10 ساعت

شيفت E(عصر)

19 ساعت

شيفت N(شب)

*كل شيفت هاي فرد در بخش ها  = جمع كل كاركرد فرد در هرماه

 

ضريب ثابت هر ماه

ساعت كاركرد در هفته

سال خدمت

67/6

40

4 -0

5/6

39

8 1/4

33/6

38

12 = 1/8

17/6

37

16 1/12

6

36

به بعد 1/16

روش محاسبه:

1 ـ شمارش تعداد روزهاي هر ماه(فعال) به جز جمعه و روزهاي تعطيل

2 ـ نتيجه را در ضريب ثابت هر ماه(طبق جدول فوق) ضرب مي كنيم تا موظفي هر ماه با توجه به سال خودت بدست آيد

3 ـ براي بدست آوردن خالص اضافه كار همان ماه، از فرمول زير در نهايت استفاده مي شود.

 

  اضافه كار = موظفي هر ماه جمع كل كاركرد هرماه

 

دفتر پرستاري ـ بيمارستان پيمانيه 

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/06
تعداد بازدید:
30082
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal