۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي
معرفي سوپروايزر آموزشي

 

تصوير

معرفي

 


نام و نام خانوادگي: ميترا صادقي

سمت: سوپروايزر آموزشي

داخلي: 214

پست الكترونيك: Mitra_sadeghi81@yahoo.com

 

سوابق

 

تحصيلاتكارشناس پرستاري

 

فعاليت هاي اجرايي :

 

فعاليت هاي اجرايي در بخشهاي جراحي و ccu

سوپروايزر آموزشي و باليني از سال 86 وسوپروايزر اورژانس از سال 90

مسوول دفتر تحقيقات باليني و كارشناس واحد توسعه تحقيقات   بيمارستان

كارشناس ايمني بيمار و عضو كميته ايمني بيمار

عضو مشاور تيم مديريت اجرايي

عضو كميته هاي مربوط به پرستار

مسوول اجراي pdp  در كليه واحدهاي بيمارستان

 عضو ستاد اجرايي تحول نظام سلامت

 

سوابق پژوهشي

 

طرح  تحقيقاتي بررسي اپيدميولوژيك بيمارستان پيمانيه

طرح  تحقيقاتي تاثير آموزش سنتي و كلاسيك بر عملكرد پرسنل طرحي

طرح  تحقيقاتي سنجش عملكرد شغلي پرسنل

طرح  تحقيقاتي تاثير آموزش شيوه زندگي بر ميزان آگاهي و عملكرد بيماران و ...

 

 

 

شرح وظايف

 

در اين مركز برنامه ريزي آموزشي كاركنان متناسب با فرم نياز سنجي pdp  انجام مي گيرد .

بر اساس نياز سنجي هاي انجام شده ،مجوز درخواست مي شود و تقويم آموزشي تهيه مي شود . در تهيه تقويم آموزشي عوامل زيادي موثر است نظير مطابقت زمان كلاسها با زمان مورد نظر پرسنل و مدرس و مشخص كردن افراد تهيه كننده پمفلت و مشخص نمودن مكان برگزاري جلسات آموزشي

مسير دستيابي به دفتر: راهرو مديريت اتاق شماره 6

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/06
تعداد بازدید:
3761
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal