۱۳۹۹ پنج شنبه ۹ بهمن
شرح خدمات ارائه شده توسط واحد بهداشت محيط

شرح خدمات ارائه شده توسط واحد بهداشت محيط:

 

1-هماهنگي و اقدام در جهت تشكيل كميته بهداشت و كنترل عفونت بيمارستان و شركت فعال در آن و پيگيري مصوبه هاي مربوطه

2- تهيه و تدوين مطالب آموزشي و تشكيل جلسات آموزشي مرتبط با بهداشت محيط و بهداشت عمومي براي پرسنل بخش رده هاي مختلف

3- نظارت و مداخله در عقد قراردادهاي خدماتي بيمارستان و مطالبه كارت معاينه پزشكي ، كارت معاينه كارگري و گواهينامه آموزش بهداشت عمومي پرسنل مشمول قانون

4- بررسي وضعيت آب مورد مصرف بيمارستان ( شبكه عمومي ، شبكه خصوصي ) و تشكيل پرونده مربوط به آن

5- كنترل بهداشتي آب مصرفي ازنظر كمي و كيفي و انجام آزمايشات دوره اي ميكروبي وشيميايي و كلرسنجي با استناد به دستورالعمل ها ، استانداردها و شرايط موجود

6- نظارت ، بررسي و كنترل بهداشتي بركليه مراحل مختلف جمع آوري ، تفكيك ، انتقال ، نگهداري موقت و دفع زباله هاي بيمارستاني و نيز جلوگيري از فروش و بازيافت زباله بيمارستاني

7- نظارت و كنترل بهداشتي بر نحوه دفع فاضلاب بيمارستان و درصورت وجود معضل ، ارائه پيشنهادهاي اجرائي مناسب

8- نمونه برداري از پساب خروجي سيستم تصفيه فاضلاب برابر دستورالعمل هاي اعلام شده (درصورت وجود تصفيه خانه ) بمنظور بررسي كيفيت پالايش فاضلاب

9- كنترل حشرات و جوندگان با اولويت بهسازي محيط ، دفع بهداشتي زباله ودرصورت نياز ، استفاده اصولي از روش هاي شيميايي و نيز جلوگيري از فعاليت شركتهاي سم پاشي غير مجاز

10- نظارت و مداخله در تهيه و كاربرد مواد گندزدا وپاك كننده بيمارستان

11- اقدام لازم در زمينه تهيه البسه و ملزومات موردنياز درسمپاشي وضدعفوني ( روپوش – كلاه – دستكش – ماسك – چكمه و . . . ) وتدارك سموم و موادگندزدا و ديگر تجهيزات و وسايل مورد استفاده در سمپاشي وضدعفوني با هماهنگي مسئولين بيمارستان

12- بررسي وضعيت فني و بهداشتي سيستم تهويه مطبوع در بيمارستان ( گرمايش ، سرمايش ) و پيگيري در جهت رفع مشكلات احتمالي موجود

13- پيگيري و اقدام درزمينه مسائل بهداشتي و حفاظتي بخش پرتوهاي يونساز با كمك مسئول فيزيك بهداشت ذيربط

14- نظارت فني و بهداشتي مستمر بر نحوه كار آشپزخانه شامل :

( شرايط بهداشت محيطي آشپزخانه ، وضعيت سردخانه ، انبار نگهداري موادغذايي ، سرويسهاي بهداشتي ، بهداشت فردي پرسنل بخش ، اطاق استراحت پرسنل بخش ، شستشو و ضدعفوني ظروف ، شستشو و ضدعفوني سبزيجات خام مورد استفاده ، وضعيت بهداشتي موادغذايي آماده طبخ وسايل و ظروف مورد استفاده و . . . . )

15- نظارت و هماهنگي لازم در زنجيره تهيه، طبخ و توزيع موادغذايي با همكاري كارشناس تغذيه بمنظور اطمينان از سلامت توزيع و مصرف غذا

16- نظارت و كنترل دائم برامور مربوط به رختشويخانه و رعايت كليه نكات ايمني و بهداشتي ازنظر تفكيك البسه عفوني از غيرعفوني درهنگام شستشو و استفاده از دستگاه هاي شوينده اتوماتيك ومواد پاك كننده مناسب ونهايتا” ضدعفوني و اطوكشي البسه بخش عفوني و آلوده ( توضيحا” دركاربرد موادضدعفوني كننده بايستي دقت لازم درانتخاب نوع آن و ميزان مجاز بعمل آيد تا خرابي دستگاهها و البسه را سبب نشود . )

17- ارتباط مستمر با معاونت هاي بهداشت و درمان درهماهنگ كردن فعاليتهاي اجرايي و دستورالعملها واقدامات نظارتي دربيمارستان

18- ثبت و ضبط اقدامات و مكاتبات اداري و تشكيل بايگاني درست ومنظم به نحوي كه روند فعاليتها و پيگيري امور بدين طريق كاملا” قابل دسترسي و مشهود باشد . ( مستند سازي )

19- نظارت بر ايمني و مشاركت فعال در كاهش سوانح و صدمات داخل بيمارستان ازجمله پوشش پنجره ها ، وسايل اطفاء حريق و سيستم هاي هشداردهنده ، مهار كپسولهاي طبي و . . .

20- ارائه راهكارهاي بهسازي بعنوان اصولي ترين روش كنترل ناقلين

21- انجام امور محوله در شرايط خاص مانند كنترل همه گيري و نيز مقابله با بحران و بلايا

22- فرهنگ سازي و جلوگيري از استعمال دخانيات در فضاهاي بسته و عمومي بيمارستان

23- بطوركلي نظارت و كنترل لازم بهداشتي بركليه بخش ها – همكاري و هماهنگي با مديران و مسئولين قسمتهاي مختلف درحيطه شغلي و وظائف سازماني تعيين شده .

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/05
تعداد بازدید:
798
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal