۱۳۹۹ پنج شنبه ۹ بهمن
شرح وظايف پذيرش

 

شرح وظايف پرسنل پذيرش واحد تصويربرداري

 

محل جغرافيايي خدمت: جهرم    عنوان پست / شغل: متصدي پذيرش واحد راديولوژي

 

وظايف پست فوق الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل مي باشد:

 

 

1- رعايت كليه مقررات بخش شامل : ورود و خروج منظم طبق قوانين امور اداري ، استفاده از روپوش مناسب و اتيكت پرسنلي ، رعايت شئونات اسلامي و ...

2 - برخورد مناسب با مراجعين

3 -  پذيرش بيماران بستري ، سرپايي طبق دستورالعمل مربوطه

4-  كنترل دفترچه بيماران و انجام امور اداري طبق دستورالعمل

5 -  ثبت كامپيوتري برگه هاي درخواست

6 -  راهنمايي بيماران به صندوق

7 -  ثبت درخواستهاي بيماران بستري در سيستم HIS

8-  به نظم كردن وتكميل درخواست بيمار طبق برگ درخواستي پزشك و ارائه برگه هاي درخواست گرافي به پرتوكاران و نسخ سونوگرافي به پزشك

9 -  سامان دهي بيماران  و برقراري نظم در سالن انتظار

10 - پيگيري نمودن نسخه دارو و لوازم مورد نياز بيمار جهت انجام گرافي هاي اختصاصي و سونوگرافي

11 -  نوبت دهي به بيماران

12 -  آموزش بيماران جهت آمادگي در موارد لازم

13 -  تحويل جواب گرافي ها به مراجعين و ثبت در دفتر

14-  تحويل گرفتن گرافي هاي بيماران بستري ارسالي جهت ريپورت از منشي بخشها پس از ثبت در دفتر مخصوص

15 - چك كردن روزانه قفسه عكس هاي رپورت نشده

16 - قرار دادن پاكت گرافي ها جهت گزارش در اتاق پزشك

17-  تحويل دادن گرافي هاي ريپورت شده بيماران بستري به بخش مربوطه پس از ثبت در دفتر مخصوص

18 -  كنترل روزانه درخواست هاي بخش در سيستم HIS

19 -  كنترل اسناد بيمه و تفكيك بر اساس سازمانهاي بيمه گر جهت واحد بيمه گري

20 -  تهيه آمار ماهيانه خدمات و درآمد  جهت ارائه به واحدهاي ذيربط

21 – آماده نمودن اتاق سونوگرافي قبل از آمدن راديولوژيست شامل : كنترل نظافت اتاق و پروب هاي دستگاه سونوگرافي ، كنترل كمد گان و ملحفه ، پركردن ظروف ژل ،اطمينان از وجود :  ژل ، دستمال كاغذي ، كاندوم ، خودكار ، منگنه ، كاغذ پرينت سونو و ساير موارد مورد نياز پزشك

22– انجام كليه امور مورد درخواست پزشك

 23 - انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

                                                                                                                                                                                مركز آموزشي درماني استاد مطهري  - واحد تصويربرداري

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/05
تعداد بازدید:
3995
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal