۱۳۹۹ شنبه ۱۰ آبان
رئوس وظايف

رئوس فعاليتهاي طرحهاي عمراني   :

-بررسي قراردادهاي اجرايي پروژه ها از لحاظ مقررات مالي. 

 -نگهداري ضمانت نامه ها و سپرده ها و ساير اوراق بهادار مربوط به طرحها

- رسيدگي به اسناد هزينه طرح تملك دارايهاي سرمايه اي
- كنترل و نظارت بر دريافت وپرداخت سپرده دانشگاه.
-رسيدگي به صورت وضعيت هاي عمراني و پرداخت آنها.
-كنترل و نظارت بموقع نسبت به دريافت / تمديد/ ابطال ضمانت هاي بانكي دانشگاه.

-كنترل بر قراردادهاي عمراني دانشگاه و تامين اعتبار آنها.
-كنترل بر تخصيص هاي ابلاغي از سوي معاونت محترم توسعه مديريت ومنابع.
- كنترل و نظارت بر اعتبارات طرح تملك دارايهاي سرمايه اي.
-پيگيري در خصوص درخواست وجه از خزانه.
-تأييد به اعتبارات ابلاغي عمراني از وزارت بهداشت.
- تهيه آمار اطلاعات عمراني دانشگاه و گزارش به مديران.
-گزارش عملكرد ماهانه اعتبارات طرح تملك دارايهاي سرمايه اي به دستگاههاي نظارتي.
-همكاري با دستگاههاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات و.....

-اجراي ماده 52 و53 قانون محاسبات عمومي و اجراي قانون برنامه و بودجه و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت  و قانون محاسبات عمومي كشور.

ماده 52 – پرداخت هزينه ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي بعمل خواهد آمد.

ماده 53 – اختيار و مسووليت تشخبص و انجام تعهد و تسجيل وحواله به عهده وزير يا رئيس مؤسسه و مسووليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بعهده ذيحساب ميباشد

-بررسي هزينه ها بر اساس اسناد و مدارك و تطبيق با موافقتنامه هاي طرح.

- هماهنگ نمودن و تطبيق اعتبارات با خزانه.

- تهيه گزارش اعتبارات بمنظور پيشنهاد اصلاح بودجه و همكاري مداوم با دفتر بودجه.

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/06
تعداد بازدید:
775
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal