۱۳۹۹ چهارشنبه ۹ مهر
شرح وظايف


1.     تهيه مستندات و بخشنامه هاي مربوط به حقوق و مزايا وكسورات حقوق بازنشستگان بعد از دريافت احكام صادره از امور كارگزيني بازنشستگان و ورود احكام و برقراري حقوق و عائله مندي بازنشستگان و موظفين و صدور فيش حقوقي .

2.     تنظيم موازنه و منظور نمودن اسامي بازنشستگان و موظفين در تغييرات حقوق ماهانه (فرم 1/1 و فرم 1/2 سازمان بازنشستگي ) به منظور دريافت اعتبار حقوق .

3.     تنظيم ليست حقوق بازنشستگان و موظفين و تحويل آن به سازمان بازنشستگي .

4.     بررسي و كنترل سن فرزندان بازنشستگان و موظفين كه حق عائله مندي دريافت مي نمايند جهت ورود اطلاعات مربوطه در سايت سازمان بازنشستگي و گرفتن تائيديه از سايت و صدور سند حسابداري آن جهت تكميل امضاء مدير امورمالي  و رئيس دستگاه و تحويل به سازمان بازنشستگي.

5.     صدور سند حسابداري حقوق بازنشستگان و موظفين و تحويل جهت صدور چك .

6.     تنظيم ليست كسورات حقوق ماهيانه بازنشستگان و موظفين و ثبت بيمه خدمات درماني در سايت بيمه

7.     تنظيم ليست عيدي پايان سال بازنشستگان و موظفين و ساير پرداختهاي موردي بازنشستگان (معوقه هاي حقوق و ...) كه از طرف سازمان اعلام مي شود.

8.     مراجعه به سازمان بازنشستگي جهت اعتبار و تسويه حساب پايان سال .

9.     ارائه خدمات تايپ كليه مكاتبات،گزارشات، صورتجلسات مربوط به واحد امور مالي

10.طراحي فرمهاي مورد نياز ،ماموريتها، جدال و نمودارهاي مربوط به واحد امور مالي

11.انعقاد قرارداد بيمه عمر و ورود اطلاعات بيمه عمر بازنشستگان و پرسنل در سايت سازمان بازنشستگي و تهيه ليست وفيش بانكي و cd به سازمان بازنشستگي استان و  پي گيري بيمه عمر فوت شدگان بازنشسته و پرسنل

12. تاييد دفترچه، فرم ضمانت وام، فرم دريافت وام بازنشستگان و موظفين

13.رابط پرتال مديريت مالي دانشگاه

14.سايرامور محوله توسط مديريت

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/06
تعداد بازدید:
780
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal