۱۳۹۹ شنبه ۱۰ آبان
شرح وظايف مدير مالي

وظايف مدير امور مالي دانشگاه علوم پزشكي جهرم

1-تهيه و تدوين صورتهاي مالي از طريق نظارت مستقيم بر عمليات امور مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها بر طبق آيين نامه مالي و معاملاتي و مقررات حاكم بر دفاتر و ضوابط مربوطه و صحت و سلامت آنها و تهيه گزارشات موردي مديريت.

2-هماهنگي در اجراي قوانين و مقررات حاكم بر عمليات مالي دانشگاه

3- حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالي

4- تبادل اطلاعات مالي دانشگاه حسب مورد با دستگاههاي نظارتي قانوني با هماهنگي مقام مسئول موسسه.

5- نگهداري و تحويل و تحول وجوه نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادارو پيگيري و نظارت مستمر بر وصول به مقع درآمدهاي دانشگاه

6- نظارت بر عملكرد مالي واحدهاي اجرايي تابعه و واحدهاي وابسته .

7-شناسايي و نگهداري حساب مقداري و ريالي اموال ،ماشين آلات ،تجهيزات و دارايي هاي موسسه.

8-اطلاع و كنترل كليه تفويض اختيارات جهت امضاهاي مجاز در مصرف منابع و فراهم نمودن شرايط هماهنگي بين آنها

9-اجراي كدينگ يا طبقه بندي حسابها بر اساس شكل متحد به منظور ايجاد وحدت رويه و قابليت مقايسه گزارشات مالي بين موسسات پس از تصويب رييس هيات امنا دانشگاه.

10-اجراي آن بخش از عمليات مالي دانشگاه كه در چهار چوب بودجه تفضيلي مصوب هيات امنابر عهده مدير امور مالي مي باشد.

11- برنامه ريزي و سازماندهي عمليات مالي دانشگاه در راستاي استراتژي و اهداف تعيين شده و ايفاي نقش موثر در تحقق اهداف دانشگاه

12-  انجام اقدامات لازم بمنظور ارائه خدمات مالي مورد نياز دانشگاه و همكاري با ساير واحدها جهت انجام وظايف محوله

13-بكارگيري نظامهاي پيشرفته مديريت مالي بمنظور استفاده از منابع

14-مشاركت در تصميم گيري تأمين منابع مالي و استفاده بهينه از منابع موجود و همچنين نظارت بر وضعيت نقدينگي

15-تدوين و نظارت بر اجراي صحيح بر مقررات و دستورالعملها و روشهاي مصوب مالي و معاملاتي

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/06
تعداد بازدید:
1222
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal