۱۳۹۹ شنبه ۱۰ آبان
درباره مديريت

تعريف امـور مالي : مجموعه اي است از واقعيت ها, اصول و تئوري هائي كه با تامين و بكارگيري منابع مالي توسط افراد و واحـدهاي مختلف ارتباط دارد .

مدير مالي:

مـدير مالي « حسابدار حرفه اي » اسـت كه داراي « صلاحيت حرفه اي » بوده وضمن دارا بودن آگاهي هاي كلي در زمينه هاي متنوع امور مالي و دانش مديريت ، در يك يا چند زمينه مشخص مالي نيز متخصص است .

به طور كلي حسابدار با تجربه اي است كه كليه امور مربوط به حسابداري، درآمد، اموال، انبار و كارپردازي را سرپرستي مي نمايد و با ارائه گزارشات مناسب به حوزه هاي رياست و معاونت واحد، فعاليتهاي مجموعه را تسهيل مي نمايد.

 

- حدود مسئوليت ها :

برنامه ريزي ،هدايت و هماهنگي و كنترل فعاليتهاي مالي دانشگاه در چهارچوب مقررات ، قوانين ، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مصوب و ايجاد هماهنگي براي انجام وظايف محوله و درون سازماني و ساير ذينفعان مجاز به بهره برداري از اطلاعات مالي و ايجاد بخشها و دواير يا رده هاي متعدد در حيطه مسئوليت ، براي تحصيل اهداف امور مالي . مديرمالي همچنين در تدوين ضوابط ارتقاء كاركنان امور مالي , نقش اساسي دارد .

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/06
تعداد بازدید:
772
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal