۱۳۹۹ پنج شنبه ۹ بهمن
شرح وظايف

شرح وظايف مسئول اداره رفاهي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي جهرم به شرح زير مي باشد:

1) مطالعه قوانين ومقررات مربوط به كاركنان ونظارت بر اجراي دقيق وانطباق آن با مواد قانوني مطروحه.

2) برگزاري جلسات در خصوص امور رفاهي كاركنان و ارائه پيشنهادات مفيد ومنطقي .

3) شركت در جلسات وكميته ها بر حسب ضرورت.

4) پيش بيني احتياجات پرسنلي واقدام در مورد تامين نيازهاي مربوط .

5) همكاري در انعقاد قراردادهاي بيمه وساير امور رفاهي.

6) بررسي روش هاي مناسب و ساده كردن مراحل انجام كار بطريق حذف مراحل زايد فرآيند ، كنترل فرم ها وتهيه فرم هاي جديد .

7) همكاري در ايجاد هماهنگي برنامه هاي رفاهي ، تفريحي و ورزشي كاركنان بمنظور هر چه مفيد تر كردن آنها .

8) شركت در سمينارها ، كميته ها وكنفرانسهاي مربوط به امور رفاهي كاركنان و پيشنهاد نظرات اصلاحي در انجام بهينه امور

9) انجام ساير امور محوله توسط مقام مافوق مطابق مقررات

10) فراهم آوردن امكانات رفاهي براي كاركنان دانشگاه در حدودمقررات وبا در نظر گرفتن امكانات فني ومالي.

11) اعطاي وامهاي ضروري وقرض الحسنه به كاركنان واساتيد

12- ارائه امكانات رفاهي به پرسنل

13- معرفي افراد جهت دريافت وام قرض الحسنه به بانك

14 معرفي اعضاء هيئت علمي رسمي جهت اخذ وام مسكن

15- انجام امور بيمه‌هاي درماني ،مكمل و مسئوليت حرفه‌اي پزشكان و كاركنان

16 .معرفي اعضاء هيئت علمي ، كاركنان رسمي و پيماني و بازنشستگان جهت دريافت كمك هزينه ازدواج و فوت

17 تحت پوشش قرار دادن كاركنان شاغل و بازنشسته و عقد قرارداد با شركتهاي بيمه معتبر

18- صدور گواهي جهت اعضاء هيئت علمي شاغل و بازنشسته به ادارات و شركتها وفروشگاهها

19 .معرفي كاركنان جهت استفاده از تخفيفهاي درماني

20 .عقد قرارداد با مهدكودكها و انجام كارهاي مربوط به حسابداري آنها

21- اهداء جوايز به فرزندان ممتاز كاركنان واساتيد

22- صدور گواهي جهت تخفيف بليط هواپيما

23 .انجام امور امكانات رفاهي دانشگاه اعم از مهمانسرا ، زائرسرا و باشگاه ورزشي .اردوهاي سياحتي .زيارتي

 

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/07/24
تعداد بازدید:
631
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal